پاكسازي محيط زيست با حضور خبرنگاران و واليباليستهاي آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- خبرنگاران حافظ محيط زيست به همراه واليباليستهاي استان و تيم ملي همزمان با هفته محيط زيست به پاكسازي برخي از عرصه هاي حاشيه شهر اروميه اقدام كردند.

به گزارش ايرنا، همزمان با هفته محيط زيست نخستين تشكل زيست محيطي خبرنگاران آذربايجان غربي با عنوان خبرنگاران حامي محيط زيست فعاليت خود را به صورت رسمي با حضور مسوولان نهادهاي دولتي استان و ورزشكاران دوستدار محيط زيست آغاز كرد.
مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي در آيين آغاز به كار اين تشكل زيست محيطي كه همراه با اداي احترام به شهداي گمنام اروميه بود، گفت: مديريت خوبي بر منابع موجود انجام نشده و فشار مضاعفي بر محيط زيست وارد شده است.
پرويز آراسته اظهار كرد: در صورتي كه نتوانيم چالشهاي زيست محيطي را ساماندهي و رفع كنيم، تمام موجودات تحت تاثير اين مشكلات و چالشها قرار مي گيرند.
وي بيان كرد: حفاظت از محيط زيست با مشاركت مردمي نتيجه مهمي است كه طي زمان مفيد واقع شده و در سالهاي اخير براي صيانت از منابع به كار گرفته شده است.
مدير كل امور بين الملل و روابط عمومي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين آيين بيان كرد: افزايش بينش مردم نسبت به مسايل زيست محيطي گام مهمي در ارتقاي آگاهي هاي اجتماعي و عمومي در حفاظت از محيط زيست است.
حسام شيرازه بيان كرد: حركت نخبگان رسانه اي استان در زمينه حفاظت از محيط زيست زمينه ساز حركتهاي تاثير گذاري در صيانت از طبيعت و منابع موجود است.
در ادامه اين برنامه تشكل مردمي خبرنگاران حافظ محيط زيست به تعداد 60 نفر با حضور مسوولان اداره كل حفاظت محيط زيست، نيروي انتظامي، ورزشكاران برجسته واليبال استان اقدام به پاكسازي بخشهايي از پارك جنگلي اروميه كردند.
به گزارش ايرنا، تشكل مردمي خبرنگاران حافظ محيط زيست همزمان با هفته محيط زيست اعلام موجوديت كرده و با حضور در مزار شهداي گمنام اروميه و اداي احترام به آرمانهاي شهدا فعاليت خود را به صورت رسمي در صيانت از محيط زيست آغاز كرد.
روز 15 خرداد ماه روز جهاني محيط زيست است.
در ايران به مدت يك هفته از روز 15 تا 22 خردادماه هفته محيط زيست نامگذاري شده است.
7125/1905

سرخط اخبار استان‌ها