دولت ها بايد توجه بيشتري به مسائل حوزه زنان داشته باشند

شيراز- ايرنا- مدير كل بانوان و خانواده استانداري فارس گفت: مسائل حوزه زنان بايد به شكل جدي تري از سوي دولت ها مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش ايرنا سيده معصومه دستغيب، يكشنبه در نشست خبري با خبرنگاران در شيراز افزود: حوزه زنان به عنوان يك حوزه پيچيده در دولت ها كمتر به عنوان يك مساله اصلي مورد توجه واقع شده و جا دارد كه به عنوان يك وزارتخانه و مركز به صورت جدي به آن پرداخته شود.
وي بيان كرد: با وجود حساسيت هايي كه در اين حوزه وجود دارد اما سال 94 كمترين ميزان بودجه در اختيار ما قرار گرفت
مدير كل بانوان و خانواده استانداري فارس ادامه داد: در دولت تدبير و اميد، علاوه بر شخص رئيس جمهوري، معاون امور زنان و خانواده ايشان نيز توجه ويژه به حوزه زنان دارند و با حضور در استان ها در نشست هاي مربوط به حوزه زنان شركت كرده و مسائل را به شكل جدي تري دنبال مي كنند.
دستغيب، منافع حاصل از توجه به نقش زنان در جامعه و خانواده را متوجه كل جامعه دانست و افزود: اگر در جامعه به نقش زن و جايگاه آن توجه و بنيان خانواده تقويت شود، آثار مثبت آن متوجه تمام جامعه خواهد شد.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه جمعيت قابل توجهي از زنان در عرصه هاي مختلف علمي، پژوهشي و دانشگاهي حضور دارند، ضروري است نقش بارزتري براي اين قشر از جامعه قائل شويم.
مدير كل بانوان و خانواده استانداري فارس، با اشاره به اينكه بررسي مباحث مربوط به خانواده را نبايد در برگزاري چند سمينار خلاصه كرد، افزود: اگر سميناري هم برگزار مي شود بايد نتايج آن به شكل شفاف و جامع در اختيار جامعه و مسئولان قرار گيرد، تا در جاي خودش از آنها استفاده شود.
وي ادامه داد: بي شك براي انجام هر كاري و تصميم گيري درستي، نيازمند اطلاعات مناسب و صحيح هستيم كه بايد در اختيار مديران قرار گيرد.
او گفت: ما در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فارس با تشكيل جلسه هاي متعدد با بانوان مشاور دستگاه هاي اجرايي، آنها را موظف به راه اندازي سايت بانوان كرديم كه تاكنون 15دستگاه اجرايي در فارس اين سايت را ايجاد كرده اند.
وي افزود: بيش از 90 درصد دستگا‌ه هاي اجرايي فارس داراي مشاور بانوان هستند.
دستغيب ادامه داد: هم اينك بيشترين برنامه ‌هاي حوزه بانوان فارس از طريق تشكل هاي غيردولتي و شهرداري ها اجرا مي شود و به زودي نخستين نشست تخصصي با هدف ايجاد هماهنگي ميان مديران و معاونان زن دستگاه هاي اجرايي اين استان در شيراز برگزار خواهد شد.
مدير كل بانوان و خانواده استانداري فارس، در مورد راه اندازي بانك اطلاعاتي زنان موفق و فرهيخته اين استان كه در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، ورزشي و غيره فعاليت دارند هم گفت: اين سايت تمام زنان شاغل و خانه دار استان را شامل مي شود و تمام بانواني كه از شرايط لازم برخوردار هستند، مي توانند تا تاريخ شانزدهم مردادماه 95 با مراجعه به سايت اينترنتي به نشاني banovan.farsp.ir نسبت به تكميل پرسشنامه موجود اقدام كنند.
دستغيب افزود: از ظرفيت و توان آن دسته از زنان موفق و فرهيخته اي كه از اين طريق شناسايي مي شوند در بخش هاي مختلف استفاده خواهد شد.
6122 /6118

سرخط اخبار استان‌ها