بيش از هزار و 600تخلف ساختماني در سنندج به كميسيون ماده 100ارجاع شد

سنندج- ايرنا- معاون شهرسازي و معماري شهردار سنندج گفت: در جلسات سال گذشته كميسيون ماده 100 جهت رسيدگي به تخلفات ساختماني، بيش از هزار و 662 پرونده مورد بررسي قرار گرفت.

منصور قزاقي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين تعداد هزار و 18پرونده از تخلفات ساختماني سال گذشته در كميسيون تجديد نظر مورد بررسي قرار گرفت.
وي بيشترين تعداد پروندهاي ارجاعي به كميسيون ماده 100 را مربوط به ناحيه منفصل شهري نايسر با 415 پرونده و كمترين تعداد پرونده را مربوط به ناحيه منفصل شهري ننله با 55 پرونده اعلام كرد.
وي در خصوص آرا صادر شده در كميسيون ماده 100 افزود: 961 پرونده مشمول جريمه، 398 پرونده تخريب و براي 334 پرونده هم حكم تخريب، جريمه و تبديل به حالت اوليه صادر شد.
او در خصوص عملكرد كميسيون تجديد نظر ماده 100 نيز گفت: تعداد 981 فقره پرونده در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت كه براي 858 پرونده جريمه و براي 454 پرونده هم حكم تخريب صادر شد.
وي يكي از منابع درآمدي شهرداري ها را معطوف به اخذ جريمه از ساخت و سازهاي غيرمجاز و عوارض كميسيون ماده 100 اعلام كرد و ابراز اميدواري نمود با اجراي احكام كميسيون ماده 100بتوانيم موجب جلوگيري از تخلفات ساختماني را در سطح شهر فراهم نماييم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري سنندج در ادامه گفت: توسعه شهرها و عدم وجود فضاي لازم بر مبناي نيازهاي اجتماعي شهر و پيامدهاي حاصل از آن موجب شده اصولي در ساختن شهرها و جوامع منظم انساني مراعات گردد.
قزاقي افزود: براي جلوگيري از خارج شدن از ضوابط شهرسازي، كميسيون ماده 100 شهرداري ها به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني نقش مهمي ايفاي مي كند.
وي تاكيد كرد: مالكان اراضي و املاك واقع در محدوه شهر بايد قبل از هرگونه ساخت و ساز از شهرداري پروانه اخذ نمايند در غير اين صورت هم از عمليات ساختماني آنها جلوگيري به عمل مي آيد و هم با ارجاع پرونده به كميسيون ماده 100مشمول جريمه و تخريب خواهند شد.
قزاقي گفت: سال گذشته جلسات كميسيون ماده 100 جهت رسيدگي به تخلفات ساختماني به صورت منظم برگزار شد و پرونده هاي ارجاعي از مناطق و نواحي تابعه شهرداري مورد رسيدگي قرار گرفت.
شهر سنندج مركز استان كردستان با 500 هزار نفر جمعيت توسط سه منطقه، يك ناحيه و سه ناحيه منفصل شهري اداره مي شود.
3033/1904

سرخط اخبار استان‌ها