با كمك دانشگاه شهيد بهشتي/آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياهي دانشگاه ملي لبنان راه اندازي شد

بيروت – ايرنا – درچارچوب همكاري هاي دانشگاهي و علمي جمهوري اسلامي ايران و لبنان، با كمك دانشگاه شهيد بهشتي، آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياهي دانشكده طب دانشگام ملي لبنان گشايش يافت و كار خود را آغاز كرد.

به گزارش ايرنا، در مراسم افتتاح اين آزمايشگاه، «عدنان السيد حسين» رئيس دانشگاه ملي لبنان،« محمد فتحعلي» سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان، «زرگر» نماينده « محمد مهدي طهرانچي» رئيس دانشگاه شهيد بهشتي، « حسن زين الدين» رئيس دانشكده طب، هيات ايراني و اساتيد و دانشجويان لبناني حضور داشتند.
راه اندازي اين آزمايشگاه كه تكميل كننده كمك هاي دانشگاه شهيد بهشتي در تاسيس كرسي رشته بيوتكنولوژيكي گياهي در دانشكده طب دانشگاه ملي لبنان در تحصيلات عالي فوق ليسانس و دكترا است، با استقبال مسئولان،اساتيد و دانشجويان لبناني مواجه شد و در مراسم افتتاح حضوري گسترده يافتند.
زين الدين رئيس دانشكده طب،«امين الساحلي» مديرامور بين المللي و دفترهمكاري هاي دانشگاهي بين ايران و لبنان ، زرگر نماينده رئيس دانشگاه شهيد بهشتي و«عباس سعيدي» مسئول گروه بيوتكنولوژي دانشكده مهندسي انرژي فن آوري نوين دانشگاه شهيد بهشتي درباره روند راه اندازي آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياهي و همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي علمي و دانشگاهي از جمله تبادل دانشجو و استاد، آموزش ، همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در قالب همايش ها سخن گفتند.
رئيس دانشگاه ملي لبنان هم با قدرداني از جمهوري اسلامي ايران به ويژه دانشگاه شهيد بهشتي و سفارت ايران در لبنان براي راه اندازي آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياهي دانشكده طب اين دانشگاه، ابراز اميدواري كرد كه همكاري هاي علمي و دانشگاهي ايران و لبنان شاهد گشوده شدن فصلي جديد باشد.
عدنان السيد حسين،كمك هاي علمي و دانشگاهي ايران به لبنان را در روند آموزش و پژوهش در دانشگاه هاي مختلف لبنان بسيار موثر خواند و خواستار ادامه همكاري هاي آموزشي در رشته هاي مختلف به ويژه فن آوري هاي نوين شد.
وي تاكيد كرد: لبنان به توافق ها و تفاهم هاي علمي و دانشگاهي با ايران التزام دارد و به آنها پايبند است.
عدنان السيد حسين با قدرداني از هيات ايراني و اساتيدي كه در آموزش دانشجويان لبناني و راه اندازي اين آزمايشگاه نقش بسزائي ايفا كرده اند، لوح سپاس دانشگاه لبنان به « محمد مهدي طهرانچي» رئيس دانشگاه شهيد بهشتي را به نماينده وي تقديم كرد.
رئيس دانشگاه ملي لبنان ، سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان و حاضران در اين مراسم از آزمايشگاه بيوتكنولوژِي گياهي دانشكده طب اين دانشگاه ديدن و با توضيحات مسئولان در جريان روند فعاليت هاي آن قرار گرفتند.
مسئول گروه بيوتكنولوژي دانشكده مهندسي انرژي فن آوري نوين دانشگاه شهيد بهشتي هم در حاشيه اين مراسم در گفت وگو با ايرنا، گفت:همكاري ما با دانشگاه لبنان حدود پنج سال پيش شروع شد و در اين مدت رشته بيوتكنولوژي گياهي را راه اندازي كرديم.
سعيدي افزود:اين رشته براي اولين بار در دانشكده طب دانشگاه ملي لبنان ايجاد شده وتعداد قابل توجهي از دانشجويان ضمن شركت در كلاس ها در ايران و لبنان ، پايان نامه خود را در اين دانشگاه ارائه مي كنند.
وي خاطرنشان كرد:هرسال اساتيدي از ايران به لبنان مي آيند و در دانشگاه ملي تدريس دانشجويان رشته بيوتكنولوژي گياهي را برعهده دارند.
اين استاد ايراني تصريح كرد: پس از گذشت چهار – پنج سال، اكنون موفق شده ايم دوره دكترا را هم در لبنان برگزار كنيم و دانشجوها مي توانند مدرك دوگانه از دانشگاه ملي لبنان و هم از دانشگاه شهيد بهشتي ايران دريافت كنند.
سعيدي با بيان اين كه « افتتاح اين نمايشگاه ، سطح همكاري ها را بسيار ارتقا مي دهد»، اضافه كرد: دانشگاه شهيد بهشتي امكاناتي را براي تجهيز آزمايشگاه فراهم كرد اما عمده امكانات توسط خود دانشگاه ملي لبنان تهيه شده است.
وي گفت:غربي ها در دانشگاه هاي لبنان بسيار حضور دارند و به آنها كمك مي كنند و اين براي اولين بار در تاريخ دانشگاه ملي لبنان است كه كشور ثالثي آن هم ايران توانسته است در اين دانشگاه رشته علمي طراحي و داير و در تربيت نيروي انساني مشاركت كند.
سعيدي افزود: تاكنون پنج دانشجوي لبناني دوره فوق ليسانس و دو دانشجوي دوره دكترا در رشته بيوتكنولوژي گياهي به ايران آمده اند اما بيشتر دانشجويان را ما در دانشگاه ملي لبنان آموزش مي دهيم و در هر دوره حدود 50 دانشجو شركت دارند.
خاورم ** 1324