اجراي موفقيت آميز مانور طرح اضطراري فرودگاه ياسوج

ياسوج - ايرنا- مانور كامل و دوسالانه طرح اضطراري فرودگاه ياسوج با سناريوي برخورد هواپيما با موانع غير مجاز اطراف فرودگاه و سقوط در ابتداي باند با موفقيت انجام شد.

به گزارش ايرنا، مدير فرودگاه ياسوج گفت: بر اساس ارزيابي هاي دفتر استاندارد هاي فرودگاهي شركت فرودگاه هاي كشور و نظارت بر اجراي مانور دوسالانه طرح اضطراري فرودگاه ياسوج به لحاظ شاخص هاي گوناگون مطلوب ارزيابي شد.
علي محسنيان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا از اجراي مانور كامل دوسالانه طرح اضطراري فرودگاه ياسوج طي دو روز درهفته جاري خبر داد وگفت: هماهنگي ها و تعامل نهادهاي مرتبط با اجراي اين مانور به عنوان يكي از شاخص هاي مهم ارزيابي نيز خوب و مطلوب گزارش شده است.
وي بيان كرد: اجراي اين مانور در سه بخش ارتباطات، هماهنگي و فرماندهي و به منظور افزايش سطح آمادگي كاركنان فرودگاه و هماهنگي با ساير ارگان ها و سازمان هاي مرتبط در امر امداد رساني انجام شد.
محسنيان افزود: براي اجراي اين مانور بيش از 100 ساعت كار كارشناسي در قالب جلسات چندگانه هماهنگي با واحدها و ارگان هاي مرتبط، بررسي نقاط ضعف و قوت در مانور دوره گذشته، طراحي، بررسي و تأييد سناريو صورت گرفت.
وي اظهار كرد: در اين مانور تمامي نهادها و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي مرتبط در قالب حدود 200نفر نيروي عملياتي شامل امدادي، امنيتي و انتظامي نيز حضور داشتند.
وي سرعت عمليات را در اين مانور مطلوب ارزيابي كرد و گفت: حلقه حفاظتي به موقع تشكيل شد و نيروهاي امداد و نجات نيز بر اساس وظايف محوله وارد صحنه شدند.
محسنيان يادآور شد: در حين اجراي عمليات امدادي نيز نمايندگاني از دستگاه هاي نظارتي و در راس آنها دفتر استانداردهاي فرودگاهي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بر انجام مانور نظارت داشتند و از نزديك امور مربوطه را مورد ارزيابي قرار دادند.
وي تاكيد كرد: حوادث مربوط به هوانوردي در همه جاي دنيا پررنگ تر از ساير سوانح جلوه داده مي شود.
محسنيان افزود:‌ با توجه به مقررات بين المللي و اولويت هاي صنعت حمل و نقل كشور، اجراي چنين مانورهايي حداقل در هردوسال يكبار مي تواند آمادگي و توانايي نيروهاي عملياتي را براي مقابله با سوانح و كاهش خسارات ناشي از آن افزايش دهد.
وي ابراز داشت: اجراي مانور طرح اضطراري فرودگاه ياسوج به استناد دستورالعمل اجراي تمرين‌هاي طرح اضطراري اداره بازرسي و نظارت دفتر استانداردهاي فرودگاهي انجام شد.
بر اساس اين دستورالعمل كه مورد تأييد سازمان هواپيمائي كشوري است تمامي فرودگاه‌ها ملزم هستند حداقل يك تمرين محدود نيز در هر سال با شركت نهادهاي ذيربط برگزار كنند.
3016/6162

سرخط اخبار استان‌ها