سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم:انتخاب شهردار به صورت غيرمستقيم بهتر است

قم- ايرنا- سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم گفت: در شرايط كنوني، اعضاي شورا بعد از انتخاب توسط مردم،با حساسيت، دقت و مطابق ملاك و شاخصه هاي مورد نياز، دست به انتخاب شهردار مي زنند، بنابراين اين روش بهتر از انتخاب مستقيم توسط مردم است.

نعمت الله عواطف رستمي روز پنجشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا خاطرنشان كرد: اگر انتخاب شهردار به وسيله مردم انتخاب شود، ممكن است آن ظرافت ها، ملاك و شاخص هاي مورد نياز مديريت شهري به طور كامل تامين نشود و هماهنگي بين شورا و شهردار نيز كمرنگ شود.
وي ادامه داد: اين روش كه مردم نمايندگان خود را به صورت مستقيم به عنوان اعضاي شوراي اسلامي شهر انتخاب كنند و اين اختيار را به نمايندگان خود مي دهند كه شهردار را انتحاب كند، مطلوب شرايط كنوني است.
وي گفت: اعضاي شوراي اسلامي شهر براي انتخاب شهردار تلاش مي كنند بهترين گزينه را از ميان نخبگان و افراد مورد اعتماد انتخاب كنند، ولي ممكن است در روش انتخاب مستقيم، افرادي خود را كانديداي پست شهردار كنند كه شاخص هاي مورد نياز مديريت شهري را نداشته باشند.
استاد دانشگاه و تحليل گر مسائل اجتماعي بيان داشت: روش غيرمستقيم به نوعي انتخاب مردم است و مردم با انتخاب افراد كارآمد، دلسوز، شايسته و متخصص به عنوان اعضاي شوراي شهر، اختيار مديريت شهري و انتخاب شهردار را به آنها تفويض مي كنند، در اين روش قطعا بهترين گزينه براي شهردار انتخاب خواهد شد.
وي با اشاره به آسيب هاي احتمالي انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم نيز گفت: اگر انتخاب از دو منبع صورت بگيرد يعني هم نمايندگان مردم در شوراي شهر و هم شهردار به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب شوند، ممكن است در آينده در هماهنگي بين شوراي شهر و شهردار دچار مشكل شوند.
عواطف رستمي بيان داشت: از سوي ديگر اعضاي شوراهاي شهر ديدگاه هاي خاصي دارند و به سمت شهرداري كه به ديدگاه آنها نزديك باشد مي روند و همفكري و نزديكي ديدگاه هاي شورا و شهردار باعث مديريت بهتر خدمات شهري خواهد شد.
وي اظهار داشت: ممكن است مردم شهردار و اعضاي شورا را انتخاب كنند كه با هم هماهنگ نباشند و اين مساله تاثير خود را در مديريت شهري نيز برجا خواهد گذاشت.
عواطف رستمي خاطرنشان كرد: در برخي كشورهاي غربي انتخاب شهردار و شورا به دو صورت و مستقيم است ولي سازگار مديريتي ما با غرب متفاوت است.
عضو شوراي اسلامي شهر قم همچنين گفت: در صورتي كه شهردار به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب شود بزرگترين اختيار شورا كه همان انتخاب شهردار است از آنان سلب مي شود.
عواطف رستمي بيان داشت: ممكن است اگر شهردار توسط مردم به صورت مستقيم انتخاب شود پاسخگويي مردم در قبال مردم برجسته تر مي شود ولي قانونگذار رابطه اعضاي شوراي شهر با شهردار را چگونه خواهد ديد؟
سخنگوي شوراي شهر قم ادامه داد: اگر شهردار تنها در مقابل مردم پاسخگو باشد احتمال گسست و عدم هماهنگي بين شورا و شهرداري وجود دارد، ولي زماني كه انتخاب شهردار توسط شوراهاي شهر باشد مسئوليت و پاسخگويي شهردار نسبت به اعضاي شورا نيز افزايش پيدا مي كند و مديريت شهري نيز مطلوب تر خواهد شد.
عواطف رستمي خاطرنشان كرد: متاسفانه اختيارات شورا مطابق آنچه در قانون آمده، عملياتي نشده است و مردم بيشتر شوراي شهر را به عنوان شوراي شهرداري مي شناسند، در حالي كه شوراي شهر بايد فضاي كاري آن از شهرداري گسترده تر باشد و نظارت بر ادارات دولتي و غيردولتي، مراكز بهداشت و درمان و... جز وظايف شوراي شهر است.
وي ادامه داد: اگر وظايفي كه در قانون براي شوراي شهر ديده شده، اجرا شود ما مشكلي نداريم كه مردم يا شوراي شهر، شهردار را انتخاب كنند.
وي بيان داشت: طبق قانون شوراها، اعضاي شوراي شهر بايد كمبودها و نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در حوزه انتخابيه خود رصد كند ولي به آن معنا صورت نمي گيرد.
گفتني است: در لايحه مديريت شهري به انتخاب شهرداران توسط مردم تاكيد شده است و در صورت تصويب، بر اساس پيش‌نويس لايحه مديريت شهري از اين پس شهرداران ٥٠ شهر بالاي ٢٠٠ هزارنفر جمعيت با رأي مستقيم مردم انتخاب خواهند شد.
در صورت تصويب نهايي اين پيش‌نويس كه تاكنون كميسيون‌هاي تخصصي وزارت كشور و كميسيون تخصصي دولت آن را تأييد كرده‌اند، انتخابات شهرداران اين شهرها همزمان با انتخابات شوراها برگزار مي‌شود.
7401/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها