17 هزار نفر در بخش بهداشت و درمان استخدام می شوند

كرمان - ایرنا - رئیس مركز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: مجوز استخدام 17 هزار نفر از سوی این وزارتخانه در سال 95 صادر شده است.

محمد حسین سالاریان زاده شامگاه چهارشنبه در بازدید از مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان افزود: بر اساس این مجوز، مراكز بهداشتی و درمانی جدید كه آغاز بكار می كنند از نظر تجهیزات پزشكی و نیروی انسانی مجهز می شوند.
وی گفت: این مجوز استخدام به صورت استثنایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی داده شده است.
وی اظهار كرد: امسال در مجموع هیات دولت 34 هزار مجوز استخدام صادر شده كه از این تعداد 17 هزار مجوز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و عمده آن برای پرستار و ماماست.
این مسئول در وزارت بهداشت ادامه داد: سال های قبل هم به رفسنجان آمده بودیم اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت به وضوح تحولات خوبی از لحاظ بهداشت و خدمات رسانی به مردم در این شهرستان دیده می شود.
وی گفت: با وجود حجم بالای كار چه در بعد آموزش و چه در ارایه خدمات پرسنل نیاز به نیروهای جدید داریم.
سالاریان زاده افزود: به لحاظ پست های سازمانی در ستاد دانشگاه و به كمك كارشناسان حوزه های تخصصی تشكیلات بیمارستان ها، شبكه ها و مراكز بهداشتی درمانی در تهران نشست مشترك برگزار می شود.
وی بیان كرد: بعد از 25 سال امسال تعداد پست های مورد نیاز واحدهای عملیاتی بازنگری و به حد معقول، اضافه می شود لذا در زمینه تفویض اختیار نیز بسیاری از امور جاری منتقل و تصمیم گیری و مسئولیت ها در حوزه های عملیاتی انجام خواهد شد.
استان پهناور كرمان چهار دانشگاه علوم پزشكی دارد و جمعیت شهرستان های رفسنجان و انار در شمال استان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان هستند.
7433/3028 / 6054