اوحدي: تكرار برخورد عربستان با ايران با كشورهاي ديگر مسلمان هم وجود دارد

تبريز- ايرنا - رئيس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه حج ايرانيان با مسايل و موضع گيري هاي سياسي عربستان گره خورد، گفت: تكرار برخوردهاي مشابه با ايران با ديگر كشورهاي مسلمان هم دور از انتظار نيست.

به گزارش ايرنا سعيد اوحدي روز چهارشنبه در نشست خبري در تبريز با اشاره به بد اخلاقي هاي سياسي عربستان افزود: به طور قطع مردم مسلمان دنيا به خاطراين رفتار سياسي عربستان موضع گيري خواهند كرد.
وي افزود: عربستان هزينه سنگيني بابت محروم كردن ايرانيان از حج امسال مي پردازد و جوامع اسلامي اين ظلم را نخواهند پذيرفت.
وي با اشاره به اينكه تعدي به حقوق زائران در خانه خدا طبق آموزه هاي قرآني ظلم است و اين كشور بايد در مجامع بين المللي پاسخگو باشد، گفت:
بر اساس وظيفه شرعي حج زائران ايراني در سال جاري تا آخرين لحظه پيگيري شد اما حج ايرانيان با مسايل و موضع گيري هاي سياسي عربستان گره خورد.
وي اظهار كرد: مذاكره هاي عزتمندانه ايران براي برپايي آيين حج با 5 ماه تاخير از سوي عربستان با كارشكني هاي مستمر، نداشتن انسجام بين دستگاه هاي مرتبط و نداشتن اختيار در تصميم گيري وزير حج اين كشور مواجه شد.
وي افزود: شرايط تامين امنيت براي ايرانيان خارج از كشور نيز به هيچ وجه فراهم نيست و توصيه ما بر پرهيز از انجام حج توسط هموطنانمان در سال جاري است.
وي به موضع گيري هاي مراجع تقليد شيعه اشاره كرد و گفت: بيشتر مراجع حجي را قابل قبول دانستند كه امنيت وعزت زاير حفظ شود.
وي افزود: علماي بزرگ اهل سنت در استان هاي داخلي كشور نيز فتواهاي خودشان را مبني بر پرهيز ار برگزاري آيين حج در سال جاري اعلام كردند.
اوحدي ، يكپارچگي ايرانيان را موجب ناكامي عربستان در اهداف پليدش دانست و گفت: انفعال عربستان به جايي رسيده كه وزيرامور خارجه اين كشور به جاي وزير حج اين كشور مصاحبه مطبوعاتي برگزار كرده است.
وي در مورد ميانجيگري ساير كشورها در ارتباط با حج زائران ايراني در سال جاري افزود: تلاش هاي بين المللي زيادي در اين رابطه صورت گرفت اما عربستان از قبل تصميم به محروم كردن ايرانيان گرفته بود.
اوحدي در مورد ديه شهداي سال گذشته در مناسك حج اعلام كرد: ديه و غرامت شهداي جرثقيل قبل از موسم حج امسال به خانواده هاي آنان پرداخت مي شود.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد ديه شهداي منا گفت: مراجع شيعه و سني بر پرداخت ديه از بيت المال كشور عربستان اتفاق نظر دارند و در پي پيگيري هاي مكرر، عربستان اين موضوع را در حال بررسي اعلام كرده است.
وي گفت: هياهو و جنجال رسانه اي عربستان با پشتوانه مالي صورت مي گيرد و سهيمه امسال را در سال بعد پيگيري مي كنيم.
اوحدي افزود: تبليغات در رسانه هاي عربستان عليه ايران شديد است و زمينه براي حفظ حرمت ايرانيان در فضاي پيچيده عربستان وجود ندارد.
وي به سفرهاي زيارتي ايرانيان به سوريه اشاره كرد و گفت: برقراري اين سفر از اهداف سازمان حج و زيارت است و بزودي پيوست امنيتي اين سفرها كه از سوي سوريه تامين شده است، براي بررسي به شوراي امنيت ملي ايران منتقل مي شود.
/518/3072/ 6042