افزایش تنش در روابط روسیه و تركیه، سرخط مهم روزنامه های یونان/12 خرداد

آتن - ایرنا - افزایش تنش در روابط روسیه و تركیه، شدت یافتن جنگ علیه داعش در فلوجه عراق و وعده دریافت وام هفت و نیم میلیارد دلاری توسط یونان، سرخط تعدادی از روزنامه های مهم چهارشنبه دوازدهم خرداد آتن است.

**كاتی مرینی
- تاخیر در توافق با اتحادیه اروپا، بانك های یونانی را با مشكل مواجه خواهد كرد
- اعتصابات و تظاهرات در یونان به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی اوج می گیرند
- دولت یونان: به توافق با اتحادیه اروپا نزدیك شده ایم
-رابطه تركیه و روسیه به تنش بیشتر گراییده است

**اثنوس
- دولت یونان با وام دهندگان به توافق رسیدیم و بزودی هفت میلیارد و 500 میلیون یورو از بانك مركزی اروپا دریافت خواهیم كرد
- اعتراضات به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان اوج می گیرند
- روابط روسیه و تركیه با تنش بیشتری روبرو گردیده است
- درگیری ارتش عراق با داعش در فلوجه بشدت ادامه دارد

** تانیا
- یونان بزودی هفت میلیارد و 500 میلیون یورو دریافت می كند
- قیمت اجناس در یونان، به علت افزایش مالیات ها از امروز افزایش می یابد
-روابط تركیه و روسیه به تیرگی بیشتری گراییده است

** اوگی
- دولت یونان: بزودی مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون یورو از بانك مركزی اتحادیه اروپا دریافت می كنیم
- دولت یونان: از این پس وزیران و نمایندگان پارلمان حق سرمایه گذاری در شركت های خارجی را ندارند
- افرادی كه هزینه برق خود را به موقع پرداخت كنند، از معافیت 10 درصدی بهره خواهند برد
- جنگ شدید علیه داعش در سوریه ادامه دارد
اروپام**462**1479