دوره آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي براي دانشجويان يك دانشگاه عماني

تهران - ايرنا - دانشگاه شهيد بهشتي براي دانشجويان دختر رشته شيمي دارويي دانشگاه نزوي Nizwa از كشور عمان دوره آموزشي برگزار مي كند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، 15 تن از دانشجويان دختر رشته شيمي دارويي دانشگاه نزوي Nizwa از كشور عمان به همراه دو نفر از استادان آن دانشگاه، براي شركت در يك دوره آموزشي فشرده به مدت پنج هفته به دانشگاه شهيد بهشتي سفر كرده اند.
اين دوره آموزشي از خردادماه در پژوهشكده گياهان ومواد اوليه دارويي آغاز شده است؛ در طي اين دوره، دروس مورد نظر در گرايش شيمي دارويي توسط استادان دانشگاه شهيد بهشتي تدريس خواهد شد.
همچنين بخشي از اين دوره در پرديس علمي، تحقيقاتي دانشگاه واقع در زيرآب مازندران برگزار خواهد شد. برهمين اساس عيسي سليمان العامري، سرپرست دانشجويان عماني با محمد مهدي طهرانچي رئيس دانشگاه شهيد بهشتي ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي، برگزاري اين دوره با هدف گسترش تبادلات علمي و آموزشهاي تخصصي بين دو دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه نزوي عمان صورت مي گيرد.
فراهنگ**9187** 1568