جنبه هاي خشونت هاي عاطفي و رواني كودكان مورد توجه باشد

تهران - ايرنا - عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بايد به جنبه هاي مختلف خشونت عليه كودكان بويژه خشونت هاي عاطفي و رواني توجه بيشتري كرد.

ماهرو غديري روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: خشونت عليه كودكان غالبا به اشكال و انحاء مختلفي از جمله جسمي، عاطفي و رواني، جنسي و غفلت و بي توجهي و در مكان هاي مختلفي نظير منزل، مدرسه، محل كار، جامعه و مراكز مراقبتي و نظام هاي قضايي اتفاق مي افتد.
وي تصريح كرد: موضوع خشونت عليه كودكان در محيط هاي مختلف از جمله خانواده بسيار مورد توجه است و اين موضوع نيازمند دقت بيشتر خانواده ها است.
وي ادامه داد: متاسفانه نگاهي در ميان خانواده ها وجود دارد كه فكر مي كنند فقط زماني كه كودك كتك مي خورد يا نهايتا مورد توهين يا ناسزا قرار مي گيرد تحت خشونت است اما نمي دانند كه خشونت عاطفي و رواني به مراتب مي تواند آثار مخرب تري بر وضعيت كودك نسبت به خشونت فيزيكي داشته باشد و مصاديق آن را نمي دانند.
غديري با اشاره به اينكه غفلت و بي توجهي به كودكان يكي از اقسام خشونت است كه خود مورد غفلت قرار مي گيرد، تصريح كرد: اگر كودك در اتومبيل با درهاي بسته و بدون نظارت تنها بماند، در هنگام رانندگي والدين، در آغوش آنان باشد، كودك كوچكتر به كودك بزرگتري كه خود نيازمند مراقبت است سپرده شود، كودك با غذاهاي بي ارزش و كم ارزش مثل فست فود، چيپس و پفك تغذيه شود افراط در تماشاي تلويزيون، انجام بازي هاي رايانه اي و حضور در فضاي مجازي بدون نظارت، بي توجهي، تمسخر و مقايسه كردن مكرر كودك با ديگران و تحقير وي و عدم توجه به حق كودك بر بازي و اوقات فراغت و مشاجرات والدين در حضور وي از مواردي هستند كه شايد كمتر كسي آن را از مصاديق خشونت محسوب كند.
غديري خاطرنشان كرد: امروزه به جاي اينكه بر رفتار مرتكب و ويژگي هاي پرخاشگرانه آن در تعريف خشونت تاكيد شود بيشتر بر پيامدهاي سوئي كه اين رفتار حتي بدون پرخاش و سوء نيت مي تواند بر وضعيت كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بگذارد، تكيه مي شود.
وي تاكيد كرد كه يكي از تدابير مهم براي جلوگيري از خشونت عليه كودكان آموزش به تمام كساني است كه به نوعي با كودكان سروكار دارند، براي مثال بايد خانواده ها را از مصاديق خشونت عليه كودكان آگاه كنيم و البته صرف اين آگاهي كافي نيست چراكه تا زماني كه مهارت هاي فرزندپروري را به آنان نياموزيم و به رفع ساير عوامل زمينه ساز خشونت نپردازيم صرف آگاهي اثربخشي مورد انتظار را نخواهد داشت و البته كودكان نيز بايد از حقوق قانوني خودشان مطلع باشند.
عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي افزود: از آنجا كه كودكان بسيار بي دفاع و آسيب پذير هستند، بايد تدابير عملي براي حمايت از آنان در برابر خشونت نيز انديشيده شود كه البته قوانين حمايتي نيز در اين زمينه وجود دارد.
غديري اضافه كرد: ما كودكاني داريم كه حتي وقتي تنبيه مي شوند با جديت به چشم والدين نگاه مي كند و كار خود را ادامه مي دهند و در مقابل كودكاني داريم كه با يك نگاه معنادار متوجه رفتارشان مي شوند، اين موضوع نيز بايد آسيب شناسي شود.
وي اظهار داشت: شرايط جامعه نيز در نوع خشونت عليه كودكان تاثير گذار است و هرچه امنيت، آرامش و اخلاق مداري در جامعه وجود داشته باشد و از نظر اقتصادي نيز امنيت داشته باشند، ارتباط با كودكان بهتر خواهد شد.
غديري ابراز اميدواري كرد: به سمتي حركت كنيم كه ديگر شاهد خشونت عليه كودكان نباشيم چرا كه كودكان مملوك ما نيستند و خود داراي كرامت ذاتي هستند و بزرگسالان آينده ساز جامعه ما خواهند بود.
اجتمام(4)**7268 ** 1418