عملیات اجرایی واحد دوم تصفیه خانه فاضلاب كلانشهر تبریز آغاز شد

تبریز - ایرنا - عملیات اجرایی واحد (مدول) دوم تصفیه خانه فاضلاب شهری تبریز با حضور وزیر نیرو روز سه شنبه طی آیینی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی این طرح با اعتبار دو هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی شركت آب و فاضلاب شهری آذربایجان شرقی تامین شده كه قرار است در مدت سه سال به بهره برداری برسد.
فرآیند تصفیه این طرح به روش ' اس تیپ ست ' از نوع فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر است و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضلاب در واحد بیولوژیكی، یكی از پیشرفته ترین و كارآمدترین فرآیندهای تصفیه فاضلاب شهری است.
این تصفیه خانه با ظرفیت 207 هزار مترمكعب در شبانه روز، حدود 96 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش خدماتی قرار می دهد.
ایستگاه پمپاژ، آشغال گیری دهانه درشت و ریز، حوضچه های دانه گیری، تحت نشینی و بیولوژیكی از ویژگی های مهم این طرح است.
واحد (مدول) دوم تصفیه خانه تبریز در چهار كیلومتری غرب تبریز در محله قراملك در ضلع جنوبی آجی چای ( تلخه رود) و در پایین ترین نقطه شهر واقع شده تا انتقال فاضلاب به تصفیه خانه به صورت ثقلی انجام گیرد.
كلانشهر تبریز طبق آخرین سرشماری حدود یك میلیون و 800هزار نفر جمعیت دارد.
3038/3093/6183