استاد دانشگاه نروژ: كابوس زودهنگام تغییر اقلیم در خوزستان/ افزایش دو درجه ای دما

اهواز – ایرنا – استاد دانشگاه برگن نروژ نسبت به تغییر اقلیم در خوزستان هشدار داد و گفت : بررسی ها نشان می دهد كه دمای خوزستان دو درجه سانتیگراد گرم تر و بارش 20 درصد كمتر شده است.

به گزارش ایرنا ناصر كرمی دوشنبه درهمایش بررسی پیامدهای انتقال آب كارون كه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس پیش بینی سازمان های جهانی، افزایش دو درجه ای دما در اروپا بعد از سال 2070 میلادی محتمل است و تمام جامعه درحال آموزش و تطبیق دادن خود با این كابوس است.
وی با بیان اینكه آنچه در بدبینانه ترین حالت پیش بینی شده، اكنون در حال رخ دادن است، اضافه كرد: گزارش های سال 1960 تا كنون نشان می دهد كه درهلال خصیب (خاورمیانه و شمال آفریقا) تغییر اقلیم قطعی است.
این اقلیم شناس كه سخنرانی خود را به صورت ویدیو كنفرانس در این همایش ارائه كرد، افزود: بررسی سه شهر دزفول در شمال خوزستان، اهواز در مركز و آبادان در جنوب نشان می دهد كه دما به صورت معناداری در حال افزایش و بارندگی روبه كاهش است.
كرمی اضافه كرد : دمای خوزستان در این سال ها دو درجه افزایش و بارندگی 20 درصد كاهش داشته است.
وی با اشاره به تاثیر خشكسالی روی منابع كشاورزی و آب خوزستان گفت: این روند باعث خشكسالی اقتصادی می شود و تداوم آن منجر به خشكسالی فرهنگی اجتماعی خواهد شد.
كرمی تصریح كرد: خشكسالی فرهنگی اجتماعی می تواند ساختارهای سیاسی را به فروپاشی بكشاند كه نمونه آن را در شاخ آفریقا دیده ایم.
وی افزود : ادامه خشكسالی فرهنگی اجتماعی به خشكسالی روانشناختی و تغییر در تفكر، افراطی گری، خشونت و بنیادگرایی منتهی می شود.
كرمی ادامه داد : در این وضعیت خوزستان فقط گرم تر و خشك تر نمی شود بلكه جایی افسرده تر و نه چندان دلچسب برای زندگی با مردمی پرخاشگر خواهد بود كه میل شدیدی به مهاجرت دارند.
به گفته وی، در نظرسنجی شهرداری اهواز، 97 درصد مردم این شهر در صورت فراهم بودن امكانات تمایل به مهاجرت دارند.
این استاد دانشگاه همچنین تعدیل شرایط اقلیمی و انطباق را راهكارهای كاهش اثرات تغییر اقلیم دانست و گفت : حفظ رطوبت خاك مهمترین مساله برای آینده خوزستان است.
وی با انتقاد از طرح های انتقال آب میان حوضه ای افزود: آبی كه به طور طبیعی حق خوزستان است منحرف می شود، این در حالیست كه به دلیل تاثیرات تغییر اقلیم، هیچ نقطه ای در ایران به اندازه خوزستان به آب احتیاج ندارد و حتی یك قطره از آب این استان نباید منتقل شود.
كرمی جلوگیری از اجرای روش هایی كه باعث تبخیر بیشتر منابع آبی خوزستان می شود همچنین انطباق كشاورزی و شهرسازی را با وضع موجود ضروری دانست.
همایش بررسی پیامدهای انتقال آب كارون به درخواست بیش از180 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده است. طرح انتقال آب از سرشاخه های كارون به استان های اصفهان، یزد و كرمان آخرین و بزرگترین طرح انتقال آب كارون است كه با مخالفت بسیاری روبه روست.
شبك 7151/6064 / 1064