معاون وزير كشور:سامانه سيمفا براي كنترل آلودگي هوا موثر است

تهران -ايرنا - معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور گفت :اتصال مراكز معاينه فني خودرو به سامانه سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني ايران)تاثير زيادي در كنترل آلودگي هوا دارد.

به گزارش ايرنا از اعلام روز دوشنبه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، هوشنگ خندان دل در نشست هماهنگي و راهبري كارگروه معاينه فني خودرو افزود: تجهيز مراكز معاينه فني خودرو به دوربين هاي پلاك خوان و تجهيز اين مراكز به امكانات سخت افزاري لازم و نيز ارائه آموزش هاي تخصصي و اعمال استانداردهاي لازم از اقداماتي است كه بايد در آينده به آنها توجه شود.
وي خاطر نشان كرد : بايد تاريخي را براي پايان دوره تست (آزمايش) معاينه فني خودرو مشخص كرد و تمركز لازم را در تهران به دليل دسترسي آسان دست اندركاران طرح به مراكز معاينه فني اين شهر براي بررسي هاي تخصصي و همچنين حجم بالاي كار در اين شهر داشته باشيم.
وي ادامه داد: با اتصال مراكز معاينه فني خودرو به سامانه سيمفا از اين پس بايد تمام اقدامات را روي كيفيت كار متمركز كرد.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور تاكيد كرد: عدم اتصال برخي مراكز معاينه فني خودرو به سامانه سيمفا طي مكاتبه اي به استانداران مربوطه اعلام شود تا جلوي كار اين مراكز گرفته شود.
بر اساس اين گزارش در نشست هماهنگي و راهبري كارگروه معاينه فني خودرو، رئيس مركز توسعه دولت الكترونيك، فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور گزارشي در زمينه آخرين اقدامات صورت گرفته توسط اين مركز در خصوص سامانه يكپارچه معاينه فني ايران( سيمفا ) بيان كرد و مباحث ضرورت پشتيباني كافي و تخصصي از اين سامانه، برنامه ريزي براي تجهيز مراكز به دوربين هاي پلاك خوان و برنامه ريزي براي معاينه فني خودروها در اول مهر را مطرح كرد.
همچنين سعيد قيصر مديرعامل اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور گزارشي از آخرين وضعيت اتصال مراكز معاينه فني خودرو به سامانه سيمفا ارائه كرد و گفت: در زمان حاضر از 451 مركز معاينه فني در سراسر كشور، 414 مركز مكانيزه و 13 مركز خارج از سامانه سيمفا هستند.
در اين جلسه مقرر شد با توجه به پيش بيني افزايش تقاضا براي انجام معاينه فني خودرو در ابتداي مهرماه، طرح توسعه مراكز معاينه فني خودروها در شهرها در جلسه آينده كارگروه ارائه شود.
اجتمام (1) **2181**1776