عمليات اجرايي مدول دوم تصفيه‌ خانه فاضلاب تبريز آغاز مي شود

تبريز - ايرنا - مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان‌شرقي گفت: عمليات اجرايي مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب تبريز سه شنبه اين هفته / 11 خرداد / با حضور وزير نيرو آغاز مي شود.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي شركت آب و فاضلاب آذربايجان‌شرقي، عليرضا ايمانلو با اشاره به اهداف كلي اين طرح اظهار داشت: يكي از اهداف مهم اجراي مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب كلانشهر تبريز استفاده از پساب توليدي به عنوان تامين كننده عمده آب مورد نياز احياي درياچه اروميه است.
وي اعلام كرد: پس از بهره برداري از مدول دوم تصفيه خانه تبريز سالانه افزون بر 75 ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده‌ اين تصفيه خانه به درياچه اروميه انتقال مي‌يابد.
ايمانلو اضافه كرد: جمع‌آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و محيطي منطقه و سطح زندگي مردم، جلوگيري از آلودگي آب‌هاي سطحي و محيط زيست از محل فاضلاب‌هاي شهري، استفاده از كود آلي توليدي در حوزه كشاورزي منطقه و تامين ظرفيت تصفيه و انتقال بخش عمده فاضلاب جمع‌آوري شده شهر تبريز از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان‌شرقي در ادامه به فرآيند تصفيه طرح تصفيه‌خانه فاضلاب تبريز اشاره كرد و افزود: فرآيند تصفيه فاضلاب مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب تبريز از نوع STEP FEED بوده كه اين فرآيند از نوع فرايندهاي حذف مواد آلي با قابليت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله‌اي بودن سيستم توزيع فاضلاب در واحد بيولوژيكي، يكي از پيشرفته‌ترين و كارآمدترين فرآيندهاي بروز تصفيه فاضلاب شهري است.
وي ادامه داد: جمعيت تحت پوشش اين طرح 960 هزار نفر و ظرفيت تصفيه‌خانه نيز 207 هزار متر مكعب در شبانه روز خواهد بود.
ايمانلو به هزينه‌ و محل اعتبارات طرح اشاره كرد و افزود: هزينه اجراي طرح دو هزار ميليارد ريال و از محل اعتبارات تخصيص يافته براي احياي درياچه اروميه، درآمدهاي عمومي و منابع داخلي شركت تامين خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد: اين تصفيه خانه در صورت تامين منابع مالي در سال 1398 در مدار بهره‌برداري قرار بگيرد.
3071/6183