همكاری منطقه ای و بین المللی میان ایران و گرجستان بررسی شد

تهران – ایرنا- دردیدار معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه كشورمان با «انلیدزه» وزیر امور خارجه گرجستان همكاری های منطقه ای و بین المللی دو جانبه و تحولات مناطق پیرامونی ایران و گرجستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران كه سه شنبه شب چهارم خرداد ماه و در آستانه برگزاری جشن های بیست و پنجمین سالگرد استقلال گرجستان وارد تفلیس شده به طور جداگانه با جالاغانیا معاون آسیا و اقیانوسیه و آفریقای وزارت امور خارجه و انلیدزه وزیر امور خارجه گرجستان دیدار كرد.
در این ملاقات ها ابعاد مختلف روابط دو جانبه و بویژه طرح ها، پروژه های دراز مدت و پایدار و همكاری های اقتصادی و تجاری و همچنین آخرین تحولات گردشگری و مناسبات مردمی بین دو كشور مورد تبادل نظر مسوولان عالیرتبه سیاسی دو كشور قرار گرفت و راه كارهای توسعه و گسترش آن نیز بررسی شد.
مقامات عالی وزارت امورخارجه گرجستان در این دیدار اظهار داشتند كه بیانیه های دولتی و دستور العمل های لازم در راستای رفع تحریم ها و اجرای برجام به بانك مركزی و وزارت اقتصاد گرجستان ابلاغ شده و از نظر دولت گرجستان هیچ مانعی برای استقرار مجدد و توسعه همكاری های بانكی میان دو كشور، وجود نخواهد داشت .
در ادامه این دیدار با توجه به اجرای مجدد موافقتنامه لغو روادید برای اتباع ایرانی از سوی گرجستان، موضوع برقراری پروازهای هفتگی میان دو كشور كه طی دوهفته آینده به بیش از 10 پرواز می رسد، نیز بررسی و تبادل نظر شد.
همچنین درخصوص مزیت های ترانزیتی دو كشور ایران و گرجستان و طرح های توافق شده و در حال بررسی برای استقرار و تقویت كریدورهای حمل و نقل بین دو كشور (زمینی ،هوایی ،ریلی )گفت وگو و تبادل نظر به عمل آمد.
در دیدار معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه گرجستان، دعوتنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با عنوان كوبریكاشویلی نخست وزیر گرجستان ،به وزیر امور خارجه گرجستان تسلیم شد.

**تشكر و قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی
وزیر امور خارجه گرجستان از این كه جمهوری اسلامی ایران از نخستین كشورهایی بوده كه استقلال گرجستان را به رسمیت شناخته و در طول 25 سال روابط دو جانبه ،همواره از استقلال و تمامیت ارضی گرجستان حمایت كرده، از حضور رحیم پور در تفلیس در آستانه بیست و پنجمین سالگرد استقلال گرجستان تشكرو ابراز خرسندی كرد .
شبس**1708*1613