كتاب اولويت هاي سرمايه گذاري استان كرمانشاه تهيه شده است

كرمانشاه - ايرنا - رييس مركز سرمايه گذاري استان كرمانشاه اعلام كرد: كتاب اولويت هاي سرمايه گذاري استان كرمانشاه براي معرفي به سرمايه گذاران تهيه شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سميه حيدري روز پنجشنبه در جلسه جذب سرمايه گذاران اقليم كردستان عراق كه در اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اين كتاب در بخش هاي گردشگري، صنعت، معدن و كشاورزي تهيه شده است.
وي با بيان اينكه ١٥ پروژه نيمه تمام در استان كرمانشاه وجود دارد كه نياز به سرمايه گذاري دارند؛ افزود: اين پروژه ها را به سرمايه گذاران داخلي و خارجي معرفي مي كنيم تا بتوانيم آنها را فعال كنيم.
حيدري با اشاره به همكاري مناسب دستگاه هاي اجرايي كرمانشاه براي جذب سرمايه گذار گفت: امروز يك سرمايه گذار مي تواند ٢٥ تا ٣٠ روز مجوزهاي مورد نياز كار خود را اخذ كند.
وي اعلام كرد: هشت پروژه در استان كرمانشاه وجود دارد كه امكان سرمايه گذاري بين المللي دارند و مي توانيم به سرمايه گذاران خارجي معرفي كنيم.
رييس شركت شهرك هاي صنعتي استان كرمانشاه نيز اعلام كرد: در استان كرمانشاه شهركي براي حضور سرمايه گذاران عراقي ايجاد شده است.
بيژن كردستاني اظهار داشت: اين شهرك از مصوبات سفر مقام معظم رهبري است كه در مرز پرويزخان ايجاد شده است.
وي افزود: زيرساخت هاي اين شهرك كه به صورت مشترك بين ايران و عراق استفاده مي شود؛ فراهم شده است.
8066/7445