همكاری مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری و دانشگاه شهید بهشتی

تهران- ایرنا- مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری و دانشگاه شهید بهشتی برای اجرای برنامه‌های پژوهشی درباره مسایل راهبردی كشور با یكدیگر همكاری می‌كنند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دانشگاه شهید بهشتی در راستای جهت دادن پژوهش‌های دانشگاهی به سمت مسایل راهبردی كشور، 9 برنامه پژوهشی طراحی كرده است تا شماری از مهم‌ترین پژوهش‌های دانشگاهی ذیل این برنامه‌ها اجرا شوند.
مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری نیز در راستای توسعه جهت‌گیری راهبردی در مطالعات دانشگاهی از برخی برنامه‌های پژوهشی این دانشگاه حمایت كرده و با آنها همكاری می‌كند.
«حسام‌الدین آشنا» و «مهدی طهرانچی» در نشستی در مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری و در ادامه نشست‌های قبلی خود، شرایط، روش‌ها و كلیات همكاری مركز و دانشگاه شهید بهشتی را در اجرای برنامه‌های پژوهشی مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست مقرر شد همكاری طرفین ابتدا ذیل سه موضوع مطالعات حكمرانی، مطالعات منطقه‌ای و مطالعه بهبود اجتماعی آغاز شود و به تدریج گسترش یابد.
همچنین مقرر شد كمیته‌ای مركب از نمایندگان مركز بررسی‌های استراتژیك و دانشگاه شهید بهشتی، اجرایی شدن توافقات این جلسات را پیگیری كنند. اعتبار مالی این همكاری توسط مركز بررسی‌های استراتژیك تأمین و پرداخت شده است.
مركز بررسی‌های استراتژیك در سه سال گذشته راهبرد توسعه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده و از طریق هشت گروه مطالعات سیاست‌گذاری در پی توسعه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری و همچنین افزایش ارتباطات با مراكز پژوهشی، اندیشكده‌ها و دانشگاه‌ها است تا به این طریق توان نخبگی و كارشناسی كشور در راستای بهبود كیفیت سیاست‌گذاری در ایران قرار گیرد.
دانشگاه شهید بهشتی نیز 9 برنامه پژوهشی طراحی كرده است تا اثربخشی مطالعات دانشگاهی در نظام تصمیم‌گیری بیشتر شود.
شبد**1953** 3404