گام های استوار ایران به سوی جهانِ پاك از جنگ افزارهای شیمیایی

تهران- ایرنا- ایران به عنوان میزبان چهاردهمین نشست كشورهای آسیایی عضو كنوانسیون سلاح های شیمیایی، خود از قربانیان اصلی استفاده از چنین سلاح هایی است كه تلاش دارد هدف پاكسازی جهان را از جنگ افزارهای شیمیایی محقق سازد.

چهاردهمین نشست كشورهای آسیایی عضو كنوانسیون سلاح های شیمیایی، صبح روز دوشنبه (سوم خرداد) در تهران آغاز به كار كرد و تا امروز (پنجم خرداد) ادامه داشت.
نشست تهران با هماهنگی دبیرخانه مرجع ملی كنوانسیون سلاح های شیمیایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان منع سلاح های شیمیایی برگزار شد. دراین نشست، 54 نماینده از 25 كشور آسیایی حضور داشتند.
نشست چهاردهم كشورهای آسیایی عضو كنوانسیون سلاح های شیمیایی، در حالی در تهران برگزار شد كه ایران یكی از قربانیان اصلی این جنگ افزارهای نامتعارف در سده گذشته است. به دلیل حجم بالای سلاح های شیمیایی كه «صدام حسین» دیكتاتور وقت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران استفاده كرد، پُر بی راه نیست اگر بگوییم ایران از بزرگ ترین قربانیان سلاح های شیمیایی در طول تاریخ ساخت این سلاح ها است.
اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر به استفاده صدام از سلاح شیمیایی در طول حمله به ایران داشته باشیم، باید تاریخ این حمله ها را به سه دوره تقسیم كنیم.
دوره نخست از ماه های آغازین تجاوز نظامی به ایران آغاز شد و تا فتح خرمشهر در سال 1361 ادامه داشت. در این دوره حمله های شیمیایی به صورت پراكنده صورت می گرفت و هدف اصلی از این حمله ها، هموار كردن مسیر حركت سربازان عراقی به خاك ایران بود.
دوره دوم با تغییر معادله های جنگی به سود ایران و عقب راندن نظامیان بعثی به خاك عراق همزمان بود. در این دوره صدام به صورت گسترده از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده می كرد كه اوج آن را در عملیات كربلای 4 و 5 شاهد بودیم. حمله های شیمیایی عراق در این دوره چیزی بیش از 50 هزار شهید و مجروح به جا گذاشت.
در این دوره، كاربرد سلاح های شیمیایی به منظور شكستن سد رزمندگان ایران در عملیات هایی مانند «رمضان» در تیرماه سال 1361 و جلوگیری از ورود نیروهای ایرانی به شهر «بصره» صورت گرفت كه به معنای تكیه رژیم بعثی عراق بر سلاح های شیمیایی به عنوان عاملی بازدارنده بود. از این دوره بود كه جنگ افزارهای شیمیایی عراق پیچیده تر و متنوع تر شد و در زمستان همین سال عراق توانست با شركت های آلمانی، انگلیسی و آمریكایی برای خرید تجهیزات گوناگون شیمیایی به توافق برسد و قرارداد تجاری امضا كند.
پس از عقد این قراردادها، ارتش عراق توانست از سال 1362 به بعد از عوامل شیمیایی خطرناك و بسیار كشنده ای مانند «مثلث باران زرد»، گاز اعصاب «تابون»، انواع سموم قارچی ازجمله «نیوالندل»، «تی 2»، «اچ تی 2»، «كارول» و عوامل فسفری ناتوان كننده علیه رزمندگان ایرانی و غیر نظامیان استفاده كند.
دوره سومِ استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران، از سال 1366 شروع شد. در این دوره عراق توانسته بود ضعف های خود در شیوه استفاده از گازهای شیمیایی در جبهه ها را اصلاح كند و همچنین به تركیب های شیمیایی خطرناك تری دست یابد. این اصلاح های تاكتیكی با كمك كشورهای غربی و برای تصرف منطقه هایی از عراق صورت گرفت كه به كنترل ایران در آمده بود. با تكیه بر همین سلاح ها بود كه ارتش عراق توانست شهر «فاو» را از كنترل نیروهای ایرانی خارج كند. فاجعه های شیمیایی وحشتناكی چون كشتار «حلبچه» در این دوره رخ داد.
اكنون سال ها از تجاوز عراق به ایران و استفاده رژیم بعثی این كشور از سلاح شیمیایی در جنگ می گذرد و ایران همچنان درگیر پیامدهای این سلاح ها است. به همین دلیل، از همان سال های جنگ و در تمام سال های پس از آن، تمام تلاش ایران در سازمان های بین المللی بر ممنوع شدن هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی و نابودی كامل این سلاح ها متمركز بوده است.
در این سال ها، ایران با تكیه بر دیپلماسی و استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی، تلاش كرده است تا مانع از وقوع دوباره فاجعه های ناشی از استفاده سلاح های شیمیایی علیه انسان ها در هر كجای دنیا شود. برگزاری نشست های بین المللی در ایران، شركت در نشست هایی كه با هدف مقابله با استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی برگزار می شود و تاكید بر ایجاد و اجرایی شدن رژیم خلع سلاح شیمیایی، همواره در دستور كار دیپلماسی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.
میزبانی از چهاردهمین نشست كشورهای آسیایی عضو كنوانسیون سلاح های شیمیایی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. جمهوری اسلامی ایران تلاش می كند با برگزاری چنین نشست هایی توجه افكار عمومی منطقه ای و جهانی را همواره به خطر این كشتارجمعی و راه های مقابله با آن معطوف سازد تا از این راه مانع از وقوع فاجعه های مشابه با كشتار حلبچه، سردشت و ... شود.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9347**9282**9279