اصلاح شبكه توزيع شركت آب فاضلاب روستايي استان سمنان نيازمند 50ميليارد ريال اعتباراست

سمنان-ايرنا-مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي سمنان مقدار هدر رفت آب در شبكه توزيع را به طور متوسط 50 درصد اعلام كرد و افزود : براي اصلاح فرسودگي شديد شبكه توزيع آب روستايي اين استان 50 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

منصور كشاورزيان روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اكنون بين 30 تا 70 درصد از شبكه توزيع آب روستايي استان سمنان فرسوده است كه بر اساس تعريف شاخص، اين نقاط، نقاط حادثه خيز شبكه هستند كه داراي شكستگي زياد و هدررفت قابل توجه آب است.
وي بيان اين كه شاخص بهره وري آب آشاميدني روستايي در كشور 70 درصد است، اظهار داشت : اين رقم در استان سمنان 59 درصد و در پايين ترين رتبه استان هاي كشور قرار دارد.
وي فقدان اعتبارات براي نگهداري از شبكه را يكي از چالش هاي اين شركت برشمرد و گفت: هدر رفت بالاي آب، تك منبعي بودن برخي روستاها ديگر معضلات و چالشهاي تامين آب روستاهاي استان سمنان است.
وي قيمت تمام شده آب تامين شده روستاهاي استان سمنان را هر مترمكعب هزار و 162 تومان عنوان و خاطرنشان كرد: متوسط دريافتي آب بها براي هر مترمكعب در استان 60 تومان است.
وي ادامه داد : معتقديم حداقل در طول پنج سال بايد به طور متوسط سالانه بين 12 تا 15 درصد قيمت آب مشتركين افزايش يابد.
وي يادآور شد : در خطوط انتقال آب روستايي استان سمنان نيز هدررفت آب بين 60 تا 70 درصد و در برخي روستاها تا 100درصد است كه با اختصاص 20 ميليار ريال اعتبار قابل بازسازي است.
كشاورزيان به در حال احداث بودن 11 مجتمع آبرساني روستايي در استان سمنان اشاره كرد و گفت: مجتمع شهداي گمنام در شاهرود، خاتم در دامغان، آبخوري در سمنان، كوثر در سرخه، 75 روستايي و خروجي رامه و چهارطاق در گرمسار، برخي از اين مجتمع ها هستند كه با استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملي در حال ساخت هستند.
وي يادآور شد : حدود 20 روستا در استان سمنان به صورت تك روستايي، با اعتبارات صندوق توسعه ملي در حال آبرساني و اجراي طرح هستند.
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان سمنان تصريح كرد : 289 روستا زير پوشش اين شركت هستند، 47 روستا زير پوشش اين شركت نيستند كه يا زيرپوشش آبفاي شهري هستند و يا خودگردانند و 23 روستا بايد زير پوشش شركت آب و فاضلاب روستايي قرار بگيرند كه جمعيتي كمتر از 10 هزار نفر را در خود جاي داده اند.
وي متوسط مصرف آب در روستاهاي كشور را بين 90 تا 150 ليتر در شبانه روز عنوان كرد و گفت: در روستاهاي استان سمنان به علت استفاده از آب شرب براي دامداري و كشاورزي، مصرف آب تا چهار برابر متوسط كشوري است كه نيازمند فرهنگسازي است.
كشاورزيان خاطرنشان كرد : روستاهاي استان سمنان در زمان اوج مصرف به ميزان 97 ليتر بر ثانيه كمبود آب دارند.
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان سمنان با اشاره به اين كه در كشور در دهه 70 تمركز نگاه مديريتي در آب روستايي، مديريت تامين و در دهه 80 مديريت مصرف بوده است، گفت: مديريت مصرف در برخي موارد نيازمند ابزارهاي فني است و در برخي موارد نيازمند فرهنگسازي رسانه اي است.
روستاهاي استان سمنان با استفاده از 33 حلقه چاه، 91 دهنه چشمه و 15 رشته قنات تامين آب مي شود.
حدود 55 درصد از استان سمنان مناطق خشك و نيمه خشك هستند و اكثر مناطق استان با كم آبي مواجه هستند.
پراكندگي جمعيت در استان سمنان به ويژه در مناطق روستايي و دورافتاده، يكي از عوامل مشكلات خدمت رساني در بخشهاي مختلف از جمله آب به مردم شده است.
7342/6026/