زنجیره حمایت از زندانیان پس از آزادی ضعیف و ناقص است

اراك - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب اراك گفت: زنجیره حمایتی از زندانیان پس از آزادی از حبس ضعیف و ناقص است.

فرشید محمدحسینی طاهری روز چهارشنبه در آیین جشن نسیم مهر و روزملی حمایت از خانواده زندانیان در فرهنگسرای شهر اراك، افزود: مددجویان با فراغت از حبس و آزادی از زندان با درهای بسته متعددی روبه رو می شوند و برای تامین مخارج زندگی خانواده خود در تنگنا قرار می گیرند كه این مسئله ضریب بازگشت آنان به جرم و بزه را افزایش داده است.
وی گفت: 70 درصد از زندانیان ندامتگاه های استان مركزی سابقه دار هستند و ریشه یابی علت آن در حمایت های ضعیف پس از آزادی بازمی گردد.
دادستان عمومی و انقلاب اراك بیان كرد: انجمن حمایت زندانیان اراك، تهادهای حمایتی بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی (ره) كمك های ناچیزی به زندانیان و خانواده های آنان دارد كه با توجه به گرانی و مخارج سنگین معیشتی تكاپوی زندگی آنان را نمی كند.
وی اظهاركرد: حدود پنج هزار مددجو در زندان های استان مركزی تحمل حبس می كنند كه بیش از 70 درصد آنها عائله مند هستند.
طاهری اظهار كرد: 40 درصد افرادی كه در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند فرزندان طلاق هستند و در خانواده های زندانی كه بیشترشان فقر فرهنگی و اقتصادی دارند، پرورش یافته اند.
وی افزود: زندانی بیمار اجتماعی است و نگاه جامعه به این قشر باید تغییر یابد چرا كه اغلب این افراد محصول فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند و به دلیل حمایت های كمرنگ و برخی شرایط خاص گرفتار امده اند و یا منحرف شده اند.
وی با یادآوری اینكه در حال حاضر 70 نفر در كانون اصلاح و تربیت اراك و 45 نفر در بند نسوان این شهرستان در زندان به سر می برند، بیان كرد: تقویت دایره اقدامات پیشگیری از جرم راهكاری است كه به كاهش جمعیت كیفری می انجامد.
دادستان عمومی و انقلاب اراك گفت: اصناف، صاحبان صنعت، شهرداری و شورای شهر باید یاریگر زندانیان و خانواده آنها باشند تا روز به روز در این استان شاهد كاهش جمعیت كیفری باشیم.
طاهری با تاكید بر اینكه جای بیش از 80 درصد زندانیان در زندان نیست، گفت: بخش اعظم زندانیان به دلیل یك اشتباه و نداشتن بنیه مالی قوی به زندان افتاده اند وتقاضا از تمامی مسئولان و خیران این است كه نسبت به حمایت از مددجویان و خانواده های زندانیان كوشاتر باشند.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اراك نیز گفت: 733 خانواده تا پایان سال گذشته زیر پوشش حمایتی این انجمن بودند كه 467 خانواده به كمیته امداد شهرستان های كمیجان، فراهان و شازند و شاخه های یك و دو اراك معرفی شدند.
جواد مسعودی افزود: 14 میلیارد و 361 میلیون و 368 هزار ریال پارسال از سوی كمیته امداد در قالب پرداخت كمك هزینه معیشت، اجاره مسكن، خرید وسایل گرمایشی و سرمایشی، تعمیرات، تكمیل و بازسازی مسكن، تامین جهیزیه ، ودیعه مسكن، كارگشایی، اشتغال، كمك هزینه پوشاك دانش آموزی و دانشجوئی به خانواده های زندانی تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
وی اظهار كرد: 9 میلیارد و 158 میلیون ریال را معادل 98 درصد كل درآمدهای انجمن حمایت زندانیان اراك در سال گذشته برای انجام خدمات پارك بانی، پاركینگ، آژانس و رنگ آمیزی جداول توسط زندانیان بوده است.
وی گفت: 29 صدم درصد از كل درآمدهای پارسال انجمن حمایت زندانیان اراك از محل كمك های اشخاص حقیقی، 1،6 درصد از این درآمدها از محل كمك های اشخاص حقوقی و دو صدم درصد از كل این درآمدها حاصل از سایر فعالیت ها بوده است.
در این آیین، 15 زندانی محكوم به جرائم غیرعمد كه به خاطر بدهی در زندان به سر می بردند با همكاری ستاد دیه استان مركزی، انجمن حمایت زندانیان اراك و خیران آزاد شده و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
6066/6013/