مهاجرت به نسخه 6 نشاني پروتكل اينترنتي به سرعت صورت نمي گيرد

تهران-ايرنا- معاون مديريت و توسعه شبكه سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اينكه مهاجرت از نسخه چهارآدرس پروتكل اينترنتي(IPV4 )به نسخه 6(IPV6 ) به تدريج صورت مي گيرد، گفت: اصراري براي تسريع روند مهاجرت به نسخه جديد نيست.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، علي اصغر انصاري افزود: تنها از اين به بعد توسعه شبكه كشور بر اساس آدرس(IP) نسخه 6 اجرا خواهد شد.
وي با بيان اينكه سرمايه گذاري روي نسخه آدرس پروتكل اينترنتي 6 بايد به نحو شايسته اي صورت گيرد ‌ادامه داد: مهاجرت تدريجي انجام خواهد شد و تا چند سال به طول خواهد انجاميد بنابراين،‌ همچنان از نسخه چهار و تجهيزات آن استفاده مي شود.
انصاري بيان كرد: مهاجرت به نسخه 6 آدرس اينترنت از ابتداي سال جاري در كشور و با آمادگي شركت زيرساخت براي ارائه خطوط فعال آي.پي.وي6 (IPV6 )به اپراتورها، در عمل شروع شده و تعدادي از اپراتورهاي ثابت و همراه هم در حال حاضر از اين خطوط استفاده مي كنند و اميد است در آينده نزديك كل اپراتورها آمادگي لازم را جهت انجام اين مهاجرت داشته باشند.
معاون سازمان فناوري اطلاعات در ادامه به بخشنامه هاي ابلاغي شوراي عالي فناوري اطلاعات ( IT) در سال گذشته اشاره كرد و افزود: براساس اين بخشنامه،‌ همه دستگاه ها و شركت هاي ارتباطي در ورود تجهيزات بايد دقت كنند اين تجهيزات هر دو نسخه آي.پي( IP)را پشتيباني كند. با توجه به نظارت سازمان تنظيم مقررات در اين زمينه، تجهيزات ارتباطي كه وارد كشور مي شوند بايد مطابق با بخشنامه ابلاغي شوراي عالي فناوري اطلاعات باشند.
وي با بيان اين كه اكنون سازمان فناوري اطلاعات در قالب كارگروه راهبري گذار به آي.پي.وي6 ، بحث كارشناسي گذار را با حضور كليه اپراتورها از جمله زيرساخت دنبال مي كند و جلسات هماهنگي آن به صورت مستمر برگزار مي شود، گفت: اپراتورها بايد تحت نظارت كميته راهبري، گذار خود را انجام دهند.
انصاري ادامه داد: البته اين موضوع از مدتها قبل شروع شده و همبندي و ساز وكار گذار به آي.پي.وي 6 برخي اپراتورها با نظارت اين كميته و سازمان فناوري اطلاعات نهايي شده است. همچنين در صورتي كه آمادگي ساير اپراتورها به حداكثر ممكن برسد، اجازه گذار به آنها داده مي شود.
معاون سازمان فناوري اطلاعات در عين حال، لازمه اين مهم را آمادگي داخلي اپراتورها برشمرد و افزود: اپراتورها بايد هم از لحاظ تجهيزات و هم از لحاظ فني به گونه اي اقدام كنند تا بتوانند به لحاظ امنيتي و كيفي امكان ارائه خدمات در شبكه آي.پي.وي 6را داشته باشند. به طوري كه برنامه توسعه پهن باند كشور به عنوان زيرساخت بخش آي.پي شبكه ملي اطلاعات با حضور همه اپراتورها، رگولاتوري و ستاد وزارت با قابليت پوشش برنامه ششم توسعه، عملياتي مي شود.
نشاني پروتكل اينترنت يا به اختصار نشاني آي‌پي (به انگليسي: IP Address) نشاني‌ عددي است كه به هريك از دستگاه ها و رايانه‌هاي متصل به شبكهٔ رايانه اي كه بر مبناي نمايه TCP/IP (از جمله اينترنت) كار مي‌كند،اختصاص داده مي‌شود.
اقتصام**2078**1561