آیات موحدی كرمانی و هاشمی شاهرودی نایبان رئیس مجلس خبرگان شدند

تهران - ایرنا - پس از رای گیری از كاندیداهای نواب رئیس، آیت الله محمد علی موحدی كرمانی به عنوان نائب رئیس اول و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در رای گیری نایبان رئیس كه در نخستین جلسه پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آیت الله محمد علی موحدی كرمانی با 65 رای و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با 63 رای برگزیده شدند.
پیش از این نیز آیت الله احمد جنتی با كسب 51 رای، رئیس این دوره از مجلس خبرگان رهبری شد.
سیام **6084**1429