شركت های كوچك،متوسط و دانش بنیان از ابتدای تاسیس در فرابورس حضور می یابند

تهران- ایرنا- مدیرعامل شركت فرابورس ایران گفت: شركت های كوچك، متوسط و دانش بنیان می توانند از ابتدای تاسیس وارد بازار فرابورس ایران شوند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا امیر هامونی روز دوشنبه در نشست تخصصی تعامل شركت های دانش بنیان با بازار فرابورس ایران در مورد برخی الزامات برای حضور شركت های كوچك، متوسط و دانش بنیان در بازار فرابورس توضیح داد: صورت مالی حسابرسی شركت های كوچك، متوسط و دانش بنیان یكی از الزامات حضور این شركت ها در بازار فرابورس است و حسابرسی آنها باید توسط معتمد سازمان بورس انجام شود.
هامونی اظهار كرد: برای ورود شركت ها به فرابورس، باید یك بازرس مستقل تحت نظارت سازمان بورس، حساب های شركت را ارزیابی كند و به هیات مدیره سهامداران و مجمع گزارش دهد.
وی با اشاره به اینكه شرایط گذشته از قبیل داشتن سه سال سابقه و سه سال سودآوری برای شركت های دانش بنیان ضروری نیست، گفت: برای حضور شركت های كوچك،‌ متوسط و دانش بنیان در بازار فرابورس مقررات تسهیل كننده ای درنظرگرفته شده است.
هامونی ادامه داد: حتی اگر شركت ها زیان آور هم باشند، می توانند در بازار فرابورس شركت كنند و این امر مانع حضور آنها در این بازار نمی شود.
وی با بیان اینكه شركت ها می توانند از همان ابتدای تاسیس وارد فرابورس شوند، افزود: این شركت ها باید چشم اندازی مثبت را در قالب گزارش به سازمان بورس ایران ارائه كنند و این گزارش مورد تایید مشاور هیات مدیره قرار گیرد.
هامونی گفت: حضور شركت های كوچك، متوسط و دانش بنیان در فرابورس فرصت خوبی است كه سرمایه گذاران و حرفه ای های بازار به این شركت ها ورود پیدا كنند و شركت ها از نظر مالی و بازدهی تامین شوند.
وی یادآور شد: مقررات حضور این شركت ها در بازار بورس توسط سازمان بورس مصوب شده است و در هفته آینده آیین نامه های مربوط به آن ابلاغ می شود.
هامونی گفت: شركت های متقاضی می توانند بر اساس این قانون در آینده در تابلوی ویژه ای كه تحت عنوان شركت های كوچك، متوسط و دانش بنیان (SME) برای آنها در بازار فرابورس راه اندازی می شود، شركت كنند.
این نشست با حضور 30 شركت دانش بنیان برتر به لحاظ حجم مالی و فروش در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
علمی ** 9340 ** 9314**1834