ابلاغ دستورالعمل پذيرش شركت هاي كوچك، متوسط و دانش بنيان درتابلوي بورس

تهران - ايرنا - معاون سازمان بورس ايران گفت: دستور العمل پذيرش شركت هاي SME (شركت هاي كوچك، متوسط و دانش بنيان) در تابلوي بورس در هفته آينده به شركت فرابورس ايران ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، حسن اميري روز دوشنبه در نشست تخصصي تعامل شركت هاي دانش بنيان با بازار فرابورس ايران گفت: شركت هاي كوچك، متوسط و دانش بنيان اهميت ويژه اي در اقصاد كشورهاي مختلف دارند، ويژگي اين شركت ها اين است كه با سرمايه گذاري كمتر، بازدهي بيشتري را دارند.
وي بيان كرد: در بازار بورس ايران يك سري ابزارها و امكانات براي حمايت از شركت هاي كوچك، متوسط و دانش بنيان در نظر گرفته ايم و در حال حاضر سه دسته امكانات براي اين شركت ها اعم از راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه، راه اندازي بازار خاص براي شركت هاي SME (كوچك، متوسط و دانش بنيان) و نيز معافيت مالياتي عملكردي 10 درصدي در نظر گرفته شده است.
اميري بيان كرد: در سال 94 آيين نامه هاي مربوط به صندوق هاي جسورانه تدوين شده است و در حال حاضر در سازمان بورس ايران زيرساخت هاي لازم براي درخواست شركت هاي دانش بنيان براي ايجاد صندوق هاي جسورانه فراهم شده است.
وي ادامه داد: يكي ديگر از امكاناتي كه عملياتي شده و بيش از دو سال بر روي آن كار شده است راه اندازي بازار خاص براي شركت هاي SME بوده است.
وي گفت: بر اساس الزام و نياز و تعاملي كه سازمان بورس ايران با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان صنايع كوچك و سازمان صنعت و معدن داشته، بحث هاي حمايت از شركت هاي دانش بنيان پيگيري شد و در نهايت مقرراتي براي ساماندهي شركت هاي كوچك، متوسط ودانش بنيان تدوين شده است.
اميري افزود: در اين مقررات ويژگي هاي لازم براي ورود اين شركت ها به بازار سرمايه به طور سهل انگارانه در نظر گرفته شده است.
وي گفت: اين شركت ها با پذيرش در بازار سرمايه و بورس هم از معافيت مالياتي عملكردي 10 درصدي بهره مند مي شوند و هم در كنار ساير شركت ها در تعاملات خود از مزاياي برندينگ بهره مند مي شوند و اين امر در فروش شركت ها موثر است.
وي با اشاره به اينكه يكي از نكات مهم براي فعاليت شركت هاي كوچك در بازار بين المللي درصد شفافيت عملكردي شركت ها است، گفت: بايد ميزان شفافيت عملكردي شركت ها به لحاظ مالي براي حضور در بازار سرمايه و بازارهاي بين المللي مشخص شود زيرا براي مورد مقبوليت قرار گرفتن شركت ها در بازارهاي بين المللي درصد شفافيت مالي شركت ها از سوي سرمايه گذاران خارجي بسيار مهم است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: ابزارهاي متنوعي در بازار سرمايه براي تامين مالي شركت ها از جمله انتشار انواع اوراق بدهي كه بعنوان اوراق مسكوك براي شركت ها در نظر گرفته شده است.
وي گفت: از اين ابزار براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه استفاده مي شود، از اين اوراق علاوه بر شركت هايي كه در بازار سرمايه مورد پذيرش قرار گرفته شده اند، شركت هايي كه مورد پذيرش واقع نشده اند نيز مي توانند استفاده كنند.
اميري بيان كرد: تامين مالي از بانك ها و موسسات يكي از معظلات شركت هاي تضاميني است، سهام شركتي كه در يكي از تابلوهاي بورس و يا فرابورس پذيرفته شده باشد، مي تواند مورد وثيقه قرار داده شود.
اين نشست با حضور 30 شركت دانش بنيان برتر به لحاظ حجم مالي و فروش در معاونت علمي وفناور رياست جمهوري برگزار شد.
علمي ** 9340 ** 9314**1440