انتخابات بندر لنگه و اعلام مطالبي در خصوص ابطال آن

تهران-ايرنا- پس از آنكه شوراي نگهبان در جلسه چهارشنبه هفته گذشته ، انتخابات حوزه بندر لنگه، بستك و پارسيان را باطل اعلام كرد، يك كانال خبري علل اين ابطال را اعلام كرد.

به گزارش ايرنا، كانال خبري' باغ انديشه' امروز در مطلبي با عنوان بندر لنگه؛ خريد و فروش راي و ديگر هيچ ، نوشت:
'' نتيجه انتخابات دهمين مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه 'بندر لنگه، بستك و پارسيان'، با بررسي گزارشهاي ميداني در جلسه 29 ارديبهشت شوراي نگهبان نهايتا مورد تاييد واقع نشد و انتخابات اين حوزه باطل اعلام گرديد.
تاكنون و البته منهاي دو حوزه انتخابيه تبريز و اهر، كه نتايج انتخابات آن هنوز در دست بررسي است، انتخابات تنها در همين «يك حوزه» به طور «كامل باطل» شده است. در اصفهان تنها آراي يك منتخب از ميان پنج منتخب باطل اعلام شد و در حوزه انتخابيه كهنوج نيز با وجود ابطال آراي دو حوزه فرعي، نتيجه انتخابات تغييري نداشت.
بنابراين، اقدام قاطع شوراي نگهبان در «ابطال انتخابات حوزه انتخابيه بندر لنگه» به طور كامل، نشان دهنده حجم وسيع تخلف انتخاباتي در بندر لنگه است. تحقيقات ميداني در اين حوزه انتخابيه نشان مي دهد حجم 'خريد و فروش آرا' در بندرلنگه، بستك و پارسيان، آن قدر وسيع بوده كه قطعا در نتيجه انتخابات موثر بوده و في الواقع منتخب اين حوزه نه از ميان آراي سالم مردم كه از ميان «پولهاي بادآورده» توانسته خود را در عرصه رقابت‌ها جلو بياندازد.
نكته مهمتر در خريد و فروش آراي اين حوزه، غير از حجم وسيع و موثر آن، «منشا اين پولها» است كه هزينه هنگفت داوطلب را تامين كرده است. گزارشهاي ميداني تاييد مي كند كه اين هزينه هنگفت منشا خارجي داشته و «مرتجعان عرب منطقه اي» در خدمت تأمين هزينه انتخاباتي فرد بوده اند.
توقع معقول و منطقي از نهادهاي مسئول مخصوصا دستگاه قضايي اين است كه با 'عوامل' آلوده ساز فضاي انتخابات قاطعانه برخورد كند تا در مقاطع بعدي انتخابات، شاهد 'بازدارندگي' بيشتر در مقابل اقدامات مشابه باشيم.''
در مرحله دوم انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در دهم ارديبهشت در شهرستانهاي بندرلنگه، بستك و پارسيان هرمزگان برگزار شد، خالد زمزم نژاد با 60 هزار و 759 رأي از مجموع 99 هزار و 536 رأي صحيح مأخوذه منتخب اين حوزه اعلام شد.
سيامك ره پيك سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات چهارشنبه هفته گذشته اعلام كرد، با بررسي گزارش هاي دريافتي به دليل مخدوش بودن روند برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه بندر لنگه، بستك و پارسيان و اثبات تخلفات انجام شده صحت انتخابات در اين حوزه تاييد نشد و انتخابات حوزه انتخابيه بستك و بندر لنگه به ميان دوره اي خواهد رفت.
جاسم جادري استاندار هرمزگان نيز در واكنش به تأييد نشدن انتخابات غرب اين استان گفت: روند برگزاري و سلامت انتخابات اين حوزه را هيأت نظارت استان تأييد كرده است و حتي يك رأي هم جا به جا نشده و انتخابات در حوزه غرب استان در صحت و سلامت كامل برگزار شد .
وي افزود: اعتراض يكي از كانديداها نيز مورد رسيدگي قرار گرفت و در صندوق هاي مورد نظر، بازشماري آرا صورت گرفت و حتي يك رأي نيز جا به جا نشده بود و منتظر اعلام رسمي از سوي وزارت كشور هستيم تا پاسخ لازم را مستند به شبهات مطرح شده ارائه نماييم.
خالد زمزم نژاد نيز بعد از تاييد نشدن صحت انتخابات، با انتشار بيانيه اي با اظهار اينكه براي احقاق حق مردم و صيانت از آراي آنان چشم اميد به حمايت قانون دوخته است، تأكيد كرد: هر نوع اعتراض و انتقادي بايد از مجراي قانوني دنبال شود و هر حركتي خارج از اين چارچوب، با هر توجيهي مورد تأييد نيست.
شهرستان بندرلنگه در 240 كيلومتري، بستك در 210 كيلومتري و پارسيان در 500 كيلومتري غرب بندرعباس مركز استان هرمزگان واقع شده است.
سيام**7261**1058 /1449