توانمندسازي روابط عمومي ها با تاليف دايره المعارف

تهران - ايرنا - عضو انجمن روابط عمومي هاي ايران، توانمندسازي روابط عمومي ها را هدف اصلي تاليف دايره المعارف روابط عمومي ايران دانست و گفت: توانمندسازي امروزه يك فرآيند است كه از طريق آن مي توان قدرت وگسترش نفوذ را بالا برد.

حميد صبري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا به ايده پيشنهاد تدوين دايره المعارف روابط عمومي ايران اشاره كرد و گفت: 6‌ سال پيش در كشور مالزي در يك كنفرانس بين المللي شركت كرده بودم و پيشنهاد تدوين دايره المعارف روابط عمومي جهان اسلام را دادم و تصويب شد و اما بعد از بازگشت به ايران با تماس هايي كه داشتم متوجه شدم اراده اي براي انجام اين كار كه قبلا قول همكاري داده بودند نيست.
وي ادامه داد كه دغدغه رهبر معظم انقلاب در بومي سازي علوم انساني سعي و تلاشم را براي تدوين اين دايرةالمعارف چندين برابر كرد و از اين رو پس از سخنان معظم له و پيش زمينه اي كه در ذهن خود داشتم اين كار را به صورت خود جوش آغاز و تبريز را به عنوان شهر پايلوت تدوين اين كتاب قرار دادم.

* تفاوت دايره المعارف ايراني با مشابه خارجي
اين استاد دانشگاه در ادامه به تفاوت عمده اين كتاب با مشابه خارجي آن و تلاش 7 ساله براي تدوين اين طرح فرهنگي اشاره كرد و افزود: در كتاب ايراني تعداد مداخلها 1000 عنوان است و نگاه تدوين كننده به مسائل به طور كلي نگاه علمي است و براي تدوين اين كتاب از هزاران منبع علمي استفاده شده و داراي واژه ها، تعاريف، تفاسير و هزاران مطلب متنوع و جديد است كه با كنار گذاشتن محدود نگري و سطحي نگري، ديدگاه دانشمندان و صاحب نظران را جمع آوري كرديم.

* نبود منابع براي علم روابط عمومي مشكل علوم ارتباطات
اين محقق همچنين در ادامه نبود منابع براي علم روابط عمومي در علوم ارتباطات را به عنوان يك مشكل عنوان كرد و گفت: تدوين اين كتاب به نوعي كمك به جنبش نرم افزاري بوده است.

*450 مدخل در نخستين دايره المعارف روابط عمومي
صبري اظهار داشت: نخستين جلد دايره المعارف روابط عمومي مشتمل بر 1400 صفحه است كه مطالب 100 نفر از اساتيد روابط عمومي از سراسر جهان در آن وجود دارد و داراي 450 مدخل است كه به روابط عمومي ايران اختصاص يافته است.
وي افزود: جلد دوم اين كتاب 600صفحه دارد و با نگاهي عميق تر سازوكارهاي امروزي را براي توانمند سازي روابط عمومي معطوف كرده است.

* هزاره سوم، هزاره دانايي
عضو انجمن روابط عمومي هاي ايران، با بيان اينكه هزاره سوم معروف به هزاره دانايي است، گفت: در زمان كنوني مديريت افكار، مديريت انسانها، مديريت سياست، علم ودرهمه زمينه هاي علم روابط عمومي مورد پذيرش وتوجه است.
صبري ادامه داد: بايد از راه روابط عمومي وآگاهي بخشي به افراد آنان را افرادي دانا و توانمند كنيم.

* توانمندسازي روابط عمومي ها با تاليف دايره المعارف
مولف دايرة المعارف روابط عمومي ايران همچنين، با بيان اينكه، تحقق روابط عمومي سرآمد نيازمند توانمندسازي است و بايد آموزش در آن تقويت و دراصل باشد، گفت: بايد بتوانيم در توانمندسازي قابليت افراد را بالا ببريم كه بايد ارزش ها را شناخته و سهم هر ارزش را در آن مقوله شناسايي كنيم.

* طراحي استاندارد حرفه اي در روابط عمومي ها
عضو انجمن روابط عمومي هاي ايران گفت: توانمندسازي امروزه يك فرآيند است كه از طريق آن مي توان قدرت وگسترش نفوذ را بالا برد.
صبري همچنين برنظام مهندسي روابط عمومي، رويكرد علمي حرفه اي آموزشي و تمركز برتحقيقات ومطالعات تخصصي براي رسيدن به روابط عمومي حرفه اي را مورد تاكيد قرار داد و يادآورشد: تنها راه تحقق اين برنامه ها برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي وتخصصي براي روابط عمومي ها است.

*بهبود سطح دانش روابط عمومي
‌عضو انجمن روابط عمومي هاي كشور تاكيد كرد كه دايره المعارف روابط عمومي ايران با هدف بهبود سطح دانش و ترسيم نظام مهندسي و حرفه اي در روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور تدوين شده است.
نخستين دايره المعارف بزرگ روابط عمومي ايران همزمان با هفته روابط عمومي و روز ارتباطات با حضور هوشمند سفيدي دبير كل سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي، حميد صبري مولف،‌ شماري از دست اندركاران و پيشكسوتان عرصه روابط عمومي و ارتباطات در كتابخانه ملي رونمايي شد.
فراهنگ**1355**1569