فرآیند ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی استان فارس در حال انجام است

شیراز - ایرنا-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس فرآیند ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی این استان را با محور شكل گیری اقتصاد مقاومتی و بمنظور ارتقا كیفی خدمات دولت در دست انجام دارد .

به گزارش دریافتی ایرنا به نقل از نمابر چهارشنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس احمدعلی افكاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ضمن تشریخ تاریخچه فرآیند ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی در سطح كشور ، به مصوبه هیأت وزیران در این مورد اشاره كرد و گفت: در آذرماه سال 1381 ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، هیأت وزیران آئین نامه اجرائی ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی را تصویب كرد.
افكاری افزود: این اقدام زیرساختی با هدف ارزیابی ، سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملكرد دستگاه‌های اجرایی كشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با رویكرد معیار‌های اثربخشی، كارایی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقای كیفیت خدمات دولت مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.
وی با بیان اینكه بر همین اساس و به استناد بند الف ماده 3 این آئین نامه، فرآیند ارزیابی عملكرد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها صورت می گرفت كه این مهم پس از انحلال این سازمان ، به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها محول گردید، تصریح كرد: لذا پس از احیای مجدد سازمان ، از سال 1394 دوباره این مسئولیت به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در ادامه در خصوص مراحل انجام ارزیابی گفت: در ابتدا دستگاههای اجرائی استان اقدام به ورود اطلاعات و مستندات شاخصهای عمومی و اختصاصی خود در سامانه نظام مدیریت عملكرد ستاد دستگاه متبوع نموده و پس از اجرای فرآیند خود ارزیابی توسط ستاد مركزی هر دستگاه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت اقدام به بررسی و امتیاز دهی به شاخصهای ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی می نماید.
مهندس افكاری در عین حال اظهار داشت: در این مرحله پس از بررسی اولیه گزارش عملكرد دستگاههای اجرائی و دریافت اعتراضات احتمالی آنها و نهائی نمودن امتیازات حاصل شده ، گزارش عملكرد دستگاههای اجرائی استان توسط این معاونت تهیه می گردد.
وی در ادامه تاكید كرد: این نتایج ضمن ارائه به شورای عالی اداری و گزارش به ریاست جمهوری در جشنواره شهید رجائی اعلام و به اطلاع عموم خواهدرسید.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در خاتمه اظهار داشت: امتیاز مكتسبه دستگاههای اجرائی مبنای ارزیابی عملكرد رئیس دستگاه و پرداخت فوق العاده كارائی و عملكرد به كاركنان دستگاه اجرائی می باشد.
وی همچنین بهره مندی مدیران و كارمندان از هرگونه پاداش ( به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات كشوری )را منوط به كسب نمره متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملكرد عنوان كرد.
5054