۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵،‏ ۲۱:۳۱
کد خبر: 82078770
۰ نفر
نظام آموزشي كشور در دهه گذشته دچار چالش شده است

اردبيل - ايرنا- استاد علوم رياضي دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: نظام آموزشي كشورمان به خصوص در يك دهه گذشته به خاطر ايجاد دگرگوني هاي پي در پي كه بدون در نظر گرفتن ضرورت ها و نيازها انجام شد در آموزش عام وخاص دچار چالش شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ؛ زهرا گويا ؛ عصر سه شنبه در همايش روز ملي رياضيات ايران در اردبيل شناسايي ضرورت ها را پيش نياز ايجاد تغييرات دانست و گفت : بدون در نظر گرفتن اين موضوع بطور يقين هرگونه دگرگوني در نظام آموزشي چالش برانگيز خواهد بود.
وي اظهار كرد : با تغيير نظام آموزش ايران به 6-6 و دوباره به 6-3-3 تعداد زيادي از معلمان در رشته رياضي بيكار شدند و در عوض در مقطع متوسطه با كمبود معلم در اين رشته مواجه شديم.
او گفت: درحاليكه هنوز سود و زيان ناشي از اين تغيير در نظام آموزشي كشورمان را ارزيابي نكرده بوديم به خاطر مشكل هاي به وجود آمده ناشي از آن با سرعت بيشتر به سوي يك تغيير ديگر در نظام آموزشي سوق داده شديم.
وي يكي از مشكل هاي ناشي از ايجاد دگرگوني بدون در نظر گرفتن پيش نياز آن در نظام آموزشي را درج عبارت ' يادآوري ' در كتاب هاي درسي پايه ششم دانست و خاطرنشان كرد : چنين اتفاقي يك چالش مهم در درس رياضي كشورمان شده است.
او گفت : كتاب و برنامه درسي رياضي ؛ آموزش ارتقاء و شرايط حرفه اي معلمان رياضي و نيز ارزشيابي سه چالش عمده رشته رياضي در آموزش و پرورش كنوني ايران است .
وي ادامه داد : نظام رتبه بندي معلمان در كشورمان برگرفته از نظام غربي دهه هاي قبل مي باشد كه اكنون در خود آمريكا كشتي اين نوع نظام آموزشي به گل نشسته است و كارساز نمي باشد.
گويا افزود : با تاسف اين عامل باعث ايجاد نوعي از يك رقابت فرسايشي در جامعه آموزشي ايران بين معلمان شده است به گونه اي كه ميزان رضايتمندي از عملكرد معلم تعداد دانش آموزان راه يافته به مراكز استعدادهاي درخشان مي باشد.
وي با اشاره به اينكه براساس نظام آفرينش انسان امكان ندارد كه همه كودكان و جوانان تيزهوش و نابغه باشند و اگر چنين بود ديگر نابغه بودن معني و مفهومي نداشت تصريح كرد : باتاسف توهم تيزهوش و نابغه بودن فرزندان ؛ خانواده ها و والدين دانش آموزان را نيز گرفتار كرده و فضاي رقابتي ناسالم شكل گرفته است.
وي چنين دگرگوني هايي را سبب صرف هزينه و هدر رفت وقت و انرژي جامعه دانست و افزود : بطور مسلم احتياط شرط عقل است و بهتر است قبل از ايجاد تغيير در هر زمينه اي دليل آن را مشخص و مورد ارزيابي قرار دهيم.
وي ادامه داد : در ايجاد هرگونه دگرگوني در نظام آموزشي جامعه بايد مردم توجيه شده و مجريان دل در گرو آن تغييرها بسپارند و بطور مسلم اگر افكار عمومي چرايي انجام يك دگرگوني را بدانند آن را با كمترين مشكل خواهند پذيرفت و همكاري خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا در اين همايش كه به مناسبت بزرگداشت حكيم عمر خيام شاعر و رياضي دان برجسته ايراني در سالن دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اردبيل و به همت خانه رياضي اردبيل برپا شده بود تعدادي از مسوولان و صاحبنظران مطالبي در ارتباط با علم پايه رياضي مطرح كردند.
6019/6016