سامانه پوشش سنج واحد قلع اندود در فولاد مباركه نصب و راه اندازي شد

اصفهان- ايرنا- مدير بازرسي فني و اتوماسيون از نصب و راه اندازي سامانه پوشش سنج واحد قلع اندود در شركت فولادمباركه اصفهان خبر داد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي فولاد مباركه، محسن جزمي افزود: اجراي اين پروژه علاوه بر استفاده از دانش فني كاركنان، صرفه جويي 10 ميليارد ريالي را براي فولاد مباركه به همراه داشت.
جزمي گفت: بومي سازي دانش تعمير هد سامانه پوشش سنج، راه اندازي مجدد آن و كاهش هزينه با عدم خريد تجهيز از شركت سازنده خارجي و تأييد اتوماسيون ناحيه، افتخار بزرگي براي فولاد مباركه محسوب مي شود.
رئيس ابزار دقيق و كاليبراسيون نيز در اين مورد گفت: از كار افتادن هد پاييني سامانه پوشش سنج قلع اندود و ظاهر شدن پيغام خطا H.V Out Of Range بر روي كنترل سامانه پوشش سنج مربوط به هدهاي بالا و پايين سامانه پوشش سنج ورق واحد قلع اندود، منجر به اين شد كه دستگاه قادر به اندازه گيري مقدار قلع پوشش ورق نباشد.
كامران كلوشاني گفت: بدين منظور با هماهنگي ساير واحدهاي درگير نسبت به تعمير اين سامانه اقدام شد و در سال جاري مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي افزود: پس از شروع پروژه ابتدا كارشناسان واحد مبادرت به كنترل سامانه و عيب يابي آن كردند كه پس از اين بازرسي ها مواردي همچون خرابي لامپ مولد اشعه ايكس، ايراد در ترانس تغذيه برد H.V، ايراد در ماژول H.V، ايراد در برد جريان فيلامان لامپ اشعه ايكس، ايراد در يونيزاسيون چمبر و برد اصلي سامانه پوشش سنج به عنوان نمونه هاي از كارافتادگي تشخيص داده شد.
كلوشاني گفت: اين ايرادها مشكلاتي همچون عدم تغذيه HV مربوط به لامپ ايكس، عدم ساطع شدن پرتو ايكس توسط لامپ، عدم اندازه گيري تعداد BACK SCATER ، عدم انتقال مقادير به سيستم كنترلي و ... را به همراه داشت.
رئيس ابزار دقيق و كاليبراسيون در ادامه به اقدامات انجام شده روي ماژول HV اشاره كرد و گفت: ماژول H.V از يك باكس فلزي كه داخل آن از رزين با سختي بالا پرشده و داراي يك ورودي و يك خروجي و 4 خروجي فيدبك است، تشكيل شده و بصورت عمودي روي برد اصلي هد قلع اندود نصب مي شود.
وي افزود: با بررسي بعمل آمده برغم وجود مدارك فني و نقشه در اين مورد مشخص شد ورودي اين ماژول يك هزار ولت است كه توسط يك ترانس كه روي برد اصلي قرار دارد تغذيه مي شود و خروجي آن 10 كيلو ولت با جريان ماكزيمم 150 ميكرو آمپر است كه براي تغذيه H.V لامپ اشعه ايكس استفاده مي شود.
كلوشاني گفت: با همكاري واحد تعميرات الكترونيك و همكاري شركت هاي همكار تصميم به بومي سازي و ساخت دو عدد از اين ماژول گرفته شد و در اين راستا رزين داخل آن و همچنين مدار داخلي بصورت شماتيك مشخص و يك نمونه ساخته شد .
رييس ابزار دقيق و كاليبراسيون ادامه داد: پس از رفع اشكال ماژول HV و مونتاژ هد، مشخص شد كه ميزان پوشش اندازه گيري شده بسيار زيادتر از ميزان مورد نظر است ( 2.7g/m2) و چون ميزان پوشش اندازه گيري شده با ميزان پالس دريافتي توسط اتاقك يونش نسبت عكس داشت، بنابراين مواردي همچون اشكال لامپ اشعه ايكس و اشكال اتاقك يونش (يونيزاسيون چمبر) كنترل شد.
كلوشاني استانداردسازي فعاليت ها را از اقدامات مؤثر اين پروژه قلمداد كرد و گفت: تهيه نقشه مدارات كارت H.V، تهيه نقشه مدارات كارت جريانH.V و تدوين دستورالعمل چگونگي تست از مهمترين اين اقدامات در اين زمينه است.
فولاد مباركه بزرگترين مجتمع صنعتي كشور و بزرگترين توليدكننده فولاد تخت در خاورميانه است.
اين مجتمع فولادي با سهم بيش از 50 درصدي در توليد فولاد كشور داراي ارزش فعلي 200 هزار ميليارد ريال است.
شركت فولاد مباركه با داشتن حدود 12 ميليون تُن ظرفيت آهن اسفنجي بزرگترين توليدكننده آهن اسفنجي در جهان محسوب مي شود.
مجتمع فولاد مباركه واقع در 75 كيلومتري جنوب غرب اصفهان داراي 35 كيلومتر مربع وسعت و 17 كيلومترمربع سالن توليد است.
7150/ 6022