توانمندسازي مددجويان گامي اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي است

كرمانشاه - ايرنا - فرماندار شهرستان روانسر گفت: توانمندسازي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، گامي اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حسين ويسمرادي روز شنبه در بازديد سرزده از كميته امداد حضرت امام (ره) شهرستان روانسر افزود: اشتغال و خودكفايي مددجويان بايد اولويت اصلي كميته امداد حضرت امام خميني (ره) باشد.
وي تصريح كرد: خدمت به محرومين، نيازمندان و ايتام براي انسان فرصت است و بايد هميشه قدردان خداوند باشيم.
فرماندار روانسر، ضمن تاكيد بر لزوم رسيدگي و احساس مسووليت در برابر فقرا و ايتام و نيازمندان اضافه كرد: البته بايد كمك ها توام با حفظ كرامت انساني و عزت نفس باشد.
وي پس از ديدار و گفت و گو با كاركنان بخش هاي مختلف كميته امداد و قدرداني از تلاش ها و زحمات آنان اظهار داشت: خودباوري و توانمند سازي خانواده هاي محرومان و مددجويان از رسالت هاي اين نهاد مي باشد كه بايد به نحو شايسته انجام شود.
بيش از يك هزار و 200 خانوار در شهرستان روانسر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) هستند.
شهرستان روانسر با 47 هزار نفر جمعيت در 60 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه قرار دارد.
8066/7455