تدوين برنامه راهبردي دانشگاه فرهنگيان براي تربيت سالانه 30 هزار نيرو

ياسوج - ايرنا - رييس دانشگاه فرهنگيان ميزان معلم مورد نياز وزارت آموزش و پرورش را تا افق 1404 حدود 78 هزار تن برآورد كرد و گفت: برنامه عملياتي و راهبردي اين دانشگاه براي تربيت اين تعداد نيرو معادل سالانه 30 هزار نفر تدوين شده است.

محمود مهرمحمدي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ياسوج بازنگري حدود 16رشته درسي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان را از ديگر برنامه هاي در دست اجرا در اين نهاد آموزش عالي اعلام كرد.
وي ابراز داشت: تدوين و بازنگري برنامه درسي و آموزشي در دانشگاه فرهنگيان براي بازه زماني از سال 91 تا 95 طراحي شده بود.
مهرمحمدي از پيشرفت حدود 90 درصدي اين پروژه آموزشي در دانشگاه فرهنگيان خبر داد و گفت: مهمترين هدف در اين زمينه روزآمد كردن و تطبيق دروس با استانداردهاي روز آموزشي وزارت علوم بوده است.
وي تصريح كرد: با تاكيد مقام معظم رهبري و نيز سند تحول بنيادين محتواي دروس آموزشي در آموزش وپرورش و وزارت علوم بايد در هر دوره پنج ساله بازنگري شوند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه برخي از رشته ها و دروس آموزشي سابقه بيش از 20 سال داشته اند و با برنامه ريزي مدون و تلاش جمعي هم اكنون بسياري از اين رشته ها دستخوش تغييرات اساسي و متناسب با نياز روزجامعه و دانشگاه شده است.
مهر محمدي ياداور شد: بازنگري دروس از سال 95 به بعد نيز در دستور كار متوليان امر در دانشگاه فرهنگيان قرار گرفته است.
وي از جذب 300 استاد معلم دوره دكتري در قالب ايجاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش را براي سال تحصيلي 94- 95 خبر داد.
وي گفت: براي سال تحصيلي امسال (95-96) نيز 200 نفر ديگر به شرط دارا بودن مدرك دكتري از بدنه آموزش و پرورش جذب و به صورت تمام وقت استخدام اين دانشگاه مي شوند.
مهرمحمدي كمبود شديد اعضاي هيات علمي در دانشگاه فرهنگيان را از مهمترين چالش هاي فراروي اين دانشگاه اعلام كرد و گفت: هم اكنون نيز حدود يكهزار نفر عضو هيات علمي اين دانشگاه هستند.
وي تعداد دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در سال تحصيلي امسال را حدود 70 هزار نفر در بيش از 97 پرديس و واحد آموزشي اعلام كرد.
مهرمحمدي براي شركت در سمينار يك روزه دانشگاه هوشمند به ياسوج مركز كهگيلويه وبويراحمد سفر كرده است.
3016/6162/ 2025