پزشكان توصيه هاي غيرشرعي و حرام انجام ندهند

قم- ايرنا- استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: متاسفانه امروز در بين برخي از پزشكان ما گرايشي وجود دارد كه به بهانه يك علم، در زمينه پزشكي توصيه هايي مي كنند كه از نظر شرعي حرام و ممنوع است.

به گزارش ايرنا، آيت الله مهدي هادوي تهراني عصر چهارشنبه در همايش ملي بين رشته اي انسان، سلامت و جامعه درقم خاطرنشان كرد: اگر مي خواهيم در حوزه انسان، جامعه و سلامت كار منسجم انجام دهيم بايد نگاه سيستمي داشته باشيم و بدانيم سلامت عنصر اصلي و تامين كننده سعادت انسان نيست.
وي گفت: مهمتر از سلامت جسم، براي ما سلامت روح اهميت دارد و هر چند ميان آنها ارتباط نيز وجود دارد.
وي با اشاره به وضعيت طب سنتي و جديد گفت: در طب سنتي،نگاه به بحث سلامت، يك نگاه سيستمي است يعني اعضاي مختلف بدن همه با هم مرتبط ديده مي شوند، اما در طب جديد به دليل تخصص هايي كه ايجاد شده، ما با رويكردهاي جديدي نيز مواجه هستيم.
وي گفت: ما در مساله سلامت يك نگاه سيستمي نداريم و در بين پزشكان ما دو گرايش وجود دارد يك گرايش به شدت با طب سنتي مخالف است و آن را غير علمي و غيرمستند مي دانند.
آيت الله هادوي تهراني بيان داشت: عده اي ديگر نيز مدافع طب سنتي بوده و از اين رشته دفاع و آن را در داخل نيز راه اندازي كردند.
وي اظهار داشت: مدافعان طب سنتي نسبت به منابع آن نوعي قداست قائل بوده و همين عامل باعث شده است كه طب سنتي نتوانست جايگاه علمي خود را در كشور و جهان پيدا كند.
آيت الله هاوي تهراني خاطرنشان كرد: اگر طرفداران طب سنتي و مخالفان آن در قالب يك بحث علمي مورد ارزيابي قرار مي گرفت، هم طب سنتي ما مورد آزمون جديد قرار گرفته و با معيارهاي امروزي تطبيق داده مي شد.
وي بيان داشت: مساله سلامت و آنچه در مباحث ديني و معنوي مطرح است، سلامت روحي و سعادت انسان است، سلامت جسمي امري حاشيه اي است هر چند اسلام هم به سلامت جسم هم اهميت دارد.
آيت الله هادوي تهراني خاطرنشان كرد: در نگرش كلان اسلامي، مساله سعادت و سلامت روحي و معنوي مطرح است.
استاد درس خارج فقه حوزه علميه قم گفت: دين آمده ما را به سمت صراط مستقيم هدايت كند و اين صراط مستقيم در حوزه باور، اخلاق و فقه خود را نشان مي دهد، ما در مطالعات متعارف ديني نيز اين مباحث را (اخلاق، فقه و عقايد) به صورت مجزا بحث و مطالعه مي كنيم.
آيت الله هادوي تهراني بيان داشت: اگر بخواهيم بحث انسان، جامعه و سلامت را به صورت جامع و كامل مطرح كنيم نه تنها در حوزه پزشكي، بلكه در حوزه دين شناسي هم بايد يك نگاه سيستمي داشته باشيم
وي خاطرنشان كرد: اگر اين نگاه سيستمي نباشد ما نمي توانيم به يك منظومه منظمي نسبت به بحث انسان، سلامت و جامعه دست پيدا كنيم.
در پايان دومين روز از اين همايش از برخي خيرين حوزه سلامت و ارائه دهندگان مقالات نيز تقدير شد.
همايش ملي 'انسان، جامعه ، سلامت' از روز سه شنبه در قم آغاز كرده و فردا پنجشنبه نيز به كار خود پايان خواهد داد.
اين همايش در محورهاي دين و سلامت، اخلاق و سلامت، انسان و سلامت، روان و سلامت، جامعه و سلامت، مباني نظري علوم پزشكي و سلامت، پديده شناسي و سلامت، سياستگذاري و سلامت و ورزش و سلامت در حال برگزاري است.
در اين همايش هم چنين هفت كارگاه جنين شناسي از منظر قرآن، سلول هاي بنيادي و توليد بافت ضامن سلامتي آينده، بازاريابي در ورزش سلامت، طراحي تمرينات قدرتي، تغذيه و تندرستي در فعاليت هاي بلند مدت، آزمون هاي سنجش سلامت روان و كارگاه آموزشي سالمند شناسي برگزار شد.
7401/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها