برلين: احتمالا ده ها تروريست به همراه پناهجويان وارد آلمان شده اند

تهران – ايرنا – پليس فدرال آلمان روز چهارشنبه اعلام كرد، مقام هاي امنيتي اين كشور در باره 40 پرونده تحقيق مي كنند كه در آن ها گمان مي رود تروريست هاي افراطي به همراه سيل اخير پناهجويان خاورميانه، وارد اين كشور شده باشند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از برلين، اين آمار نشانگر 2 برابر شدن چنين مواردي از ژانويه به اين سو است كه احتمالا موجب افزايش نگراني در باره سطح تهديد در آلمان مي شود كه تاكنون مانند فرانسه و بلژيك در ماه هاي اخير، دچار حملات گسترده تروريستي، نشده است.
دولت آلمان تاكنون خطر ورود تروريست هاي داعش را به اروپا به همراه موج پناهجويان، كم اهميت جلوه مي داد كه بخشي از آن به منظور پرهيز از تشديد نگراني هاي عمومي در باره اين هجوم است كه در سال گذشته ميلادي تعداد آنها به يك ميليون و 100 هزار تن رسيد.
«هانس – گئورگ ماسن» رئيس سازمان امنيت داخلي آلمان گفت: گرچه راه هاي موثرتري براي انتقال غيرمجاز تروريست ها به داخل آلمان وجود دارد، اما به نظر مي رسد داعش به منظور افزايش نگراني ها درباره پناهجويان و فرستادن نشانه سياسي، آنها را از يونان و مسير بالكان وارد آلمان كرده باشد.
ماسن افزود: اين ديگر راز پنهاني نيست، من نگران شمار زياد پناهجوياني هستم كه از هويت آنها به علت نداشتن اوراق و مدارك شناسايي در هنگام ورود به اين كشور، آگاهي نداريم.
شمار پناهجوياني ورودي به آلمان پس از آنكه در پاييز سال گذشته به اوج خود يعني 10 هزار تن در روز رسيد، در ماه هاي اخير به علت بسته شدن مرز يونان با مقدونيه و توافق اتحاديه اروپا با تركيه كه موجب نااميدي پناهجويان از عبور از دريا اژه شد، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
به گفته سخنگوي پليس فدرال آلمان، از هنگام اوج گيري ورود سيل پناهجويان به آلمان، 369 هشدار در باره ورود احتمالي تروريست ها به خاك اين كشور داده شد كه از اين تعداد 40 مورد داراي ارزش تحقيق بيشتر توسط مقام هاي فدرال و ايالتي آلمان، تشخيص داه شده است.
سخنگوي پليس فدرال آلمان افزود: مقام هاي امنيتي آلمان نشانه اي در دست دارند كه اعضا و حاميان سازمان هاي تروريستي به صورت هدفمند، سازماندهي شده و غيرقانوني به همراه پناهجويان به منظور انجام حملات در آلمان وارد اين كشور شده اند.
اروپام**1486**شبس*1613

سرخط اخبار جهان