حمايت از بيماران اعصاب و روان فارس همت خيرين را مي طلبد

شيراز - ايرنا- مديرعامل مجمع خيرين تامين سلامت استان فارس گفت: حمايت از بيماران اعصاب و روان در فارس و ايجاد فضاهاي مطلوب درماني براي اين بيماران، همت و حمايت جدي خيرين را طلب مي كند.

دكتر علي اكبر رامجردي سه شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: بخش درماني فارس براي بهبود روند درمان بيماران اعصاب و روان در فارس نياز به يكهزار تخت بيمارستاني استاندارد دارد.
وي افزود: بيمارستان اعصاب و روان دكتر محرري پيش از اين به همت حاج اكبر سلطاني نسب بازسازي شد و خير ارجمند حاج آقاي منيري در بازسازي بخش اورژانس اين بيمارستان همت گماشته است.
وي ادامه داد: ايجاد بيمارستان اعصاب و روان بدليل مشكلات و محدوديت ها براي بخش خصوصي جذابيت خاصي ندارد به همين دليل دسترسي به اهداف درمان بهينه تنها نياز به حمايت خيرين دارد.
رامجردي بيان داشت : از آنجا كه بخش درماني فارس علاوه بر خدمات رساني به بيماران استان بويژه در بخش اعصاب و روان بار درمان بيماران استانهاي جنوبي كشور و استانهاي همجوار را بر دوش دارد ، مشكلات آن دوچندان شده است.
مديرعامل مجمع خيرين تامين سلامت فارس گفت:ايجاد بيمارستان 250 تختخوابي اعصاب و روان از مصوبه هاي دولت پيشين در فارس بوده كه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شده بود.
وي اضافه كرد : اين مركز در زميني به وسعت 25 هزار مترمربع در شهر صدرا با بودجه دولتي پي ريزي شده و 25 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اما در ادامه پروژه موفقيتي حاصل نشده است.
رامجردي خاطر نشان كرد: خيرين استان همانند گذشته مي توانند با همت خود اين پروژه مهم را به سر منزل مقصود برسانند و باري از دوش دولت برداشته و گام مهمي در راستاي بهبود درمان بيماران بردارند.
وي گفت: اين پروژه بعنوان يكي از اولويت هاي درماني سال 95 در نظر گرفته شده ، مردم نيك انديش ، خيرين ، ارگانهاي داوطلب مي توانند در كنار دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين مهم را به انجام رسانند.
5054