استاندار فارس :تامين آب شرب اولويت مديريت منابع در اين استان است

شيراز - ايرنا - استاندار فارس اظهار داشت : تداوم خشكسالي و فراگير شدن بحران تامين آب ،ناكافي بودن ذخيره سدها و خشك شدن بسياري از منابع آب موجب شده تا تامين آب شرب در استان به عنوان يك اولويت و دغدغه جدي مطرح شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، مهندس محمد علي افشاني يكشنبه در آيين آغاز عمليات اجرايي آبرساني به شهرهاي ارسنجان و سعادت شهر افزود: مقوله آب با توجه به معضل خشكسالي اهميت دوچندان دارد، فارس در شرايط كنوني مشكل آب دارد.
وي ادامه داد: شرايط فعلي به هيچ وجه مطلوب نيست، 22 درصد نسبت به ميانگين بلند مدت كاهش بارندگي داريم و اين موضوع را براي همه سخت تر خواهد كرد .
استاندار فارس اضافه كرد : دراين شرايط مديريت مصرف و مديريت منابع آب مهمترين وظيفه است ، همگان بايد درك كنند كه شرايط در زمينه كاهش نزولات واقعا حساس و بحراني است ، وضعيت سفره ها رو به پايان و رو به كاهش است و آبي براي برداشت بيشتر وجود ندارد .
افشاني با بيان اينكه هر چه عمق چاه ها بيشتر شود خروجي و كيفيت آب كمتر مي شود گفت : زمان استحصال آب از ژرفاي 500 متر و 600 متر براي كاهشت محصولات كشاورزي گذشته است ، مديريت مصرف بايد به صورت جدي در دستور كار باشد و كشاورزان نيز به مديريت مصرف توجه كنند .
استاندار فارس گفت : هر ذهن بيدار و انسان منطقي مي پذيرد كه دراين شرايط بايد اولويت تامين آب شرب مردم باشد ، تامين آب براي صنعت و توسعه صنعتي اولويت هاي بعدي است، در حوزه كشاورزي در شرايط كنوني راهكار توسعه كشاورزي به صلاح نيست ، متاسفانه اقتصاد استان بشدت وابسته به كشاورزي است ولي دراين شرايط آبي براي رها سازي كشاورزي وجود ندارد .
استاندار فارس شهروندان، روستاييان ، كشاورزان و همه بهره برداران از آب را به شنيدن سخنان و هشدارهاي كارشناسان توصيه كرد و گفت : مردم حرف كارشناس را گوش دهند ، تلا ش كنيم اگر آبي وجود داشت بعد از تامين شرب در صنعت مصرف شود ، ذخيره آب پايدار و ذخيره سدها در استان مناسب نيست ، هر زياني در سالهاي گذشته از نظر كمبود آب كشاورزي به مردم رسيده به خاطر عدم توجه به هشدارها بوده است.
وي رسيدن به شرايط كنوني را نتيجه تصميمات غلط در گذشته دانست و گفت : از جمله سياست هاي غلط دراستان فارس فشار بر بخش كشاورزي و رسيدن به خودكفايي در توليد گندم بود ، من از كشاورزان مي خواهم كه از كاشت گندم تابستانه و كشت محصولات آب بر تابستانه خوداري كنند و به هشدارها توجه كنند .
استاندار فارس همچنين اظهار اميدواري كرد كه طرح آبرساني به شهرهاي ارسنجان و سعادت شهر با احداث شش حلقه چاه در موعد مقرر و با تامين اعتبار به بهره برداري برسد .
وي گفت : اين طرح در ادامه طرح هاي تامين آب هفت شهر و هزار روستا كه در دهه فجر سال گذشته (94) شروع شد اجرا مي شود و اميد است با مشاركت بخش خصوصي و تامين بموقع اعتبارات به سرانجام برسد.
اين طرح شامل تامين 138 ليتر در ثانيه دبي آب براي ارسنجان ، 56 ليتر در ثانيه دبي آب براي سعادت شهر و 26 ليتر در ثانيه دبي آب براي روستاهاي اطراف است و با اعتبار 147 ميليارد و 910 ميليون ريال اجرا مي شود .
هشت مخزن ذخيره آب و تصفيه خانه مناسب نيز در مسير اين طرح طراحي شده است .
6113 /1876