بايد با اقدامات پيشگيرانه از تشكيل پرونده هاي بي مورد جلوگيري كرد

تهران - ايرنا - رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: بايد با اقدامات پيشگيرانه، از تشكيل پرونده هاي بي مورد در مراجع قضائي خودداري شود.

به گزارش ايرنا از دادگستري كل استان تهران، غلامحسين اسماعيلي در جريان بازديد سرزده از مجتمع قضائي شهيد مفتح افزود: حسن برخورد با مردم و تكريم ارباب رجوع همواره از جمله مطالبات مهم مديريت قضائي استان به شمار مي رود و نتيجه اين امر بطور قطع اعتماد عموي و رضايتمندي مراجعان را بدنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: عليرغم كمبود شديد كادر اداري و قضائي و تراكم بيش از حد كار، همكاران خود را به رعايت كرامت شهروندان عزيز توصيه مي كنيم.
اسماعيلي ضمن بررسي آماري عملكرد مجتمع قضائي شهيد مفتح(ره)، با اشاره به رشد روزافزون پرونده هاي حقوقي در اين مجتمع و ساير واحدهاي قضائي در سطح استان افزود: ضرورت دارد كارگروهي متشكل از قضات مجرب و كارشناسان خبره سريعاً تشكيل شده و منشا افزايش بي رويه پروند هاي حقوقي را به دقت آسيب شناسي كند و نتايج امر جمع بندي شده و به ستاد استان منعكس شود، از آنجائيكه اساساً در توليد اينگونه پرونده ها نقشي نداريم، از اين رو با استفاده از اين آسيب شناسي مي توان جلوي افزايش غير متعارف آن را گرفت.
وي گفت: يكي از معضلات مهم دستگاه قضائي تشكيل پرونده هاي بي مورد و با عناوين تكراري است كه لازم است ضمن اصلاح زيرساخت ها و صرف وقت قضات براي پرونده هاي مهم قضائي، در اين راستا گام هاي مثبتي برداشته شود، بنابراين بايد با اقدامات پيشگيرانه، از تشكيل پرونده هاي بي مورد در مراجع قضائي خودداري شد.
رئيس كل دادگستري استان تهران ضمن حمايت همه جانبه از همكاران در جهت سالم سازي جريان دادرسي ادامه داد: در پرونده هاي مهم ملي كه از اهميت خاصي برخوردارند لازم است با حفظ حقوق افراد حقيقي و با رعايت عدالت و قانون، تصميمات قضائي مناسب اتخاذ شود بطوريكه هيچگونه حقي در اين ميان تضييع نشود.
در ابتداي اين مراسم، سرپرست مجتمع قضائي شهيد مفتح(ره) گزارشي از عملكرد و مشكلات مطروحه در حوزه مسئوليت خود مطرح كرد.
اجتمام ** 1193 ** 1071

سرخط اخبار جامعه