15 میلیون نفر در كشور تحت پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

تهران - ایرنا - معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: از سال گذشته تا كنون، حدود 15 میلیون نفر در كشور تحت پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد در الگوهای مختلف قرار گرفته اند.

محسن روشن پژوه روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برنامه های پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی شامل برنامه های آموزشی یا ارائه خدمات در تیم های اجتماع محور بوده و هدف از اجرای این برنامه های اجتماع محور، توانمند سازی مردم برای كنترل عوامل موثر بر سلامتی است.

** 600 هزار نفر خدمات درمانی اعتیاد دریافت كردند
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: از سال گذشته تاكنون، واحدهای ارائه خدمت درمان اعتیاد به 600 هزار نفر خدمت ارائه كرده اند.
وی با اشاره به فعالیت مراكز خدمات سرپایی و اقامتی در حوزه درمان و همچنین اجرای برنامه كاهش آسیب خاطرنشان كرد: بیش از 2600 واحد ارائه خدمت درمانی اعتیاد در كشور فعالیت دارند.
روشن پژوه ادامه داد: حدود 1100 مركز سرپایی اعتیاد، 1150 مركز اقامتی اعتیاد و 20 مركز درمانی اجتماع محور موسوم به «تی سی» در كشور فعالیت دارند و علاوه بر آن برنامه كاهش آسیب به دو صورت سیار یا ثابت ارائه می شود.

** ارائه خدمات بازتوانی به معتادان بهبود یافته
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: این معاونت در حوزه بعد از بهبودی بیماران معتاد یعنی بازتوانی و جامعه پذیری نیز مداخلاتی دارد.
روشن پژوه افزود: مراكزی بطور اختصاصی به بهبودیافتگان از اعتیاد خدمت ارائه می دهند كه این خدمت می تواند مشاوره یا درمان های تكمیلی یا آموزش های شغلی، سبد كالا، ارجاع به سیستم های درمانی و سرپناه به عنوان خانه میان راهی باشد.
وی تاكید كرد: بهزیستی تنها عضو اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه در تمام حوزه های پیشگیری، درمان و حمایت های اجتماعی اعتیاد، خدمات ارائه می دهد.
معاون سازمان بهزیستی یادآور شد: بطور مثال بهزیستی در حوزه پیشگیری، برنامه های اجتماع محور در محیط های كار، محلات و مهدهای كودك اجرا كرده و كارزارهای رسانه ای برگزار می كند. همچنین خط ملی اعتیاد با شماره تماس 09628 در حوزه پیشگیری ارائه خدمت می دهد.
اجتمام(4) ** 9185 ** 1071