گسترش پيامدهاي وخيم توقف بازسازي غزه/بيكاري بيش از40 هزار كارگر فلسطيني

غزه – ايرنا – «جمال الخضري » رئيس كميته مردمي مقابله با محاصره و نماينده مستقل مجلس قانونگذاري فلسطين نسبت به پيامدهاي وخيم توقف بازسازي ويراني هاي نوارغزه ناشي از جنگ هاي دشمن صهيونيستي و بمباران هاي سنگين هشدار داد.

به گزارش ايرنا، الخضري درگفت وگو با ايرنا به جامعه جهاني براي تحقق وعده هاي دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل درفلسطين اشغالي (اوچا) هم هشدار داد تا به مسئوليت هاي خود در زمينه بازسازي منازل ويران شده فلسطيني ها درجريان جنگ سال 2014 رژيم صهيونيستي عليه نوارغزه عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: جامعه جهاني هرچه سريعتر بايد رژيم صهيونيستي را تحت فشار گذاشته و آن را مجبور سازد تا مانع ورود مواد ساختماني به ويژه سيمان به غزه نشود زيرا درغير اين صورت عواقب وخيمي براي اوضاع كنوني بايد انتظار داشت.
نماينده پارلمان فلسطين همچنين به كشورهايي كه متعهد به ارسال كمك به غزه شده اند ، گوشزد كرد كه بايد به تعهدات خود عمل كنند چرا كه روند عمليات بازسازي در زمان حاضر به كندي انجام مي گيرد و تقريبا متوقف شده است.
رژيم سعودي و همدستان منطقه اي آن از زماني كه روند عادي سازي با دشمن صهيونيستي را براي مقابله با مقاومت ضدتروريسم صهيونيستي و تكفيري در پيش گرفته اند، نه تنها پرونده فلسطين را فراموش كرده بلكه حاضر به عمل به تعهدات خود نيستند كه در اجلاس ها و نشست ها مدعي آن شده اند.
رئيس كميته مردمي مقابله با محاصره تاكيد كرد: ادامه مانع تراشي ها و سنگ اندازي هاي رژيم صهيونيستي باعث افزايش مشكلات هزاران خانواده فلسطيني شده كه به خاطر تاخير در بازسازي ها در شرايط انساني بسيار بدي به سر مي برند.
وي تصريح كرد: تصميم رژيم صهيونيستي براي ممانعت از ورود سيمان به فلسطين باعث شده است تا طرح هاي ساختماني به ارزش 200 ميليون دلار كه برخي از آنها مربوط به نوارغزه است، متوقف شود.
الخضري تاكيد كرد: متاسفانه روز كارگران در دنيا در حالي برگزار شد كه مانع تراشي هاي رژيم صهيونيستي و ادامه محاصره نوار غزه موجب بيكاري بيش از 40 هزار كارگر فلسطيني در نوارغزه شده است و طبق آخرين آمارهاي موجود، 70 درصد از كارگران فلسطيني زيرخط فقر به سر مي برند.
دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل در گزارش ويژه خود با تاكيد به « كمبود مصالح ساختماني به ويژه سيمان و افزايش شديد قيمت آن در نوار غزه»، هشدار داده است، طرف هايي كه تامين مالي بازسازي و تعمير منازل بيش از 1370 خانواده فلسطيني را بر عهده گرفته اند، كمك هاي خود را متوقف ساخته اند.
در گزارش اين دفتر آمده است: اين مساله همچنين موجب تاخير در پرداخت كمك هاي نقدي به 1550 خانواده فلسطيني شده كه قرار بود كار ساخت منازل ويران شده خود را شروع كنند.
خاورم ** 387** 390** 1324

سرخط اخبار جهان