وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي حمايت ازپديدآورندگان آثار است

تهران- ايرنا- معاون حقوقي و پارلماني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد براينكه اين وزارتخانه خود را متولي حمايت از پديدآورندگان آثارفرهنگي و هنري در دنياي واقعي و مجازي مي داند،‌گفت: تلاش مي شود در اين همايش به موضوع حقوق مالكيت ادبي- هنري در فضاي مجازي به طور خاص تمركز شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، حسين نوش آبادي روز دوشنبه در ششمين همايش مالكيت ادبي،‌ هنري و حقوق مرتبط در كتابخانه ملي با خير مقدم به حاضران، ازاينكه يكي ديگر از سلسله همايشهاي حقوق مالكيت ادبي- هنري و حقوق مرتبط برگزار شده ابراز خرسندي كرد.
رئيس ششمين همايش ملي مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كنار فعاليت اصلي اش كه حفظ و توسعه فرهنگ كشور با لحاظ معيارهاي ايراني-اسلامي است؛ وظيفه خطير حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي- هنري و صاحبان حقوق مرتبط را نيز بر عهده دارد.
به گفته وي، اين دو موضوع لازم و ملزوم يكديگرند زيرا فرهنگ حفظ نمي شود و رونق نمي گيرد مگر با خلق آثار خلاقانه و ابتكاري و اثر بديع و مبتكرانه نيز پديد نمي آيد مگر با حمايت همه جانبه از پديدآورندگان و خالقان آثار توسط دستگاه متولي.
نوش آبادي ادامه داد:‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با درك اين واقعيت ، چند سالي است كه به طرق مختلف سعي در ايجاد پايه هاي قوي حمايتي از خالقان آثار كه اصلي ترين مخاطبان وزارت متبوع مي باشند، دارد و براي رسيدن به اين مقصود، برنامه هاي مختلفي را سياستگزاري كرده است.
وي در ادامه به ثبت آثار ادبي- هنري و تدارك همين سلسله همايشهاي حقوق مالكيت ادبي- هنري و حقوق مرتبط اشاره كرد كه همزمان با هم ازچند سال قبل آغازشد و در حال حاضر اين همايش توانسته تا حد زيادي از مهجوريت و انزواي اين بخش از حقوق مالكيت فكري در كشور بكاهد و ثبت آثار ادبي- هنري نيز پديدآوندگان را به سوي دستگاه متولي بيشترسوق داده و آنها را به اتكاء به حمايتهاي يك دستگاه حاكميتي از حيث حقوقي دلگرم تر ساخته است.
معاون حقوقي و پارلماني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: امروزه تجليات حقوق مالكيت فكري بويژه حقوق مالكيت ادبي- هنري و حقوق مرتبط در زندگي روزمره به اندازه اي است كه شايد در هيچ زماني از شبانه روز فارغ از استفاده و بهره مندي از آنها نيستيم.
به گفته نوش آبادي اگرچه هدف از خلق هر اثري بي شك جز اين نيست كه به مخاطبانش ارائه شود و گسترش فن آوري و فراگير شدن استفاده از اينترنت كمك شايان توجهي به انتشار و عرضه آثار نموده، اما اين ابزارها به همان وسعت، زمينه هاي نقض حقوق را بيش از گذشته فراهم آورده است كه اين امر به هيچ وجه خوشايند صاحبان حق نيست.
به گفته وي با توجه به استفاده روز افزون از اينترنت شايسته است كه با اتخاذ سياستهاي صحيح ،قوانين و مقرراتي دوسويه كه هم به حقوق كاربران اينترنتي توجه داشته باشد و هم به حقوق صاحبان اطلاعات و محتوياتي كه از طريق اينترنت منتقل مي شود، تدوين شود.
رئيس ششمين همايش ملي مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط اظهار داشت: اگرچه درايران قانون تجارت الكترونيك به انتقال آثار از طريق اينترنت نظر داشته و حقوق مادي و معنوي براي پديدآورندگان دقيقاً مشابه آنچه كه در عالم واقع براي آنها توسط قانونگذار معين شده، مقرر داشته اما در عمل اين قانون چندان در رسيدن به هدفش كه قاعده مند كردن استفاده از آثار در فضاي مجازي است، نائل نشده است.
نوش آبادي با بيان اينكه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي خود را متولي حمايت از پديدآورندگان چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي مي داند،‌گفت:‌اين وزارتخانه تلاش دارد در اين همايش به موضوع حقوق مالكيت ادبي- هنري در فضاي مجازي به طور خاص تمركز كند تا با شناسايي ظرفيتهاي موجود و يا قابل ايجاد و البته بهره گيري از نقطه نظرات كارشناسي متخصصان در تدوين مقررات به روز و كارآمدتر، تا حد ممكن زمينه استفاده صحيح تر از اين آثار را در فضاي مجازي فراهم نمايد و با در نظر گرفتن حدود و ثغوري ملموس و قابل اجرا، تا جاي ممكن از نقض اين حقوق در اينترنت جلوگيري كند و مانع از محو شدن حقوق پديدآورندگان آثار در ميان تارهاي اين شبكه ارتباطي گردد.
وي ابراز اميدواري كرد كه همايش امسال همچون همايشهاي سالهاي پيش بتواند دغدغه ما را به خوبي بازنمايي كند و اين نويد را به صاحبان انديشه بدهد كه اين وزارتخانه درانجام رسالتش و جهت نيل به مقصودش كه چيزي جز حفظ و تعالي فرهنگ با حمايت از پديدآورندگان و آثار آنها كه تار و پود فرهنگ را شكل مي دهد، نيست؛ از پاي ننشسته و نخواهد نشست.
ششمين همايش ملي مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط روز دوشنبه 13 ارديبهشت با حضورعلي جنتي و مصطفي پورمحمدي وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، ابوالحسن فيروزآبادي دبيرشوراي عالي فضاي مجازي كشور و جمعي از مهمانان داخلي و خارجي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حال برگزاري است.
فراهنگ**1355**9246 ** 1569

سرخط اخبار فرهنگ