امكان تقسيط حق بيمه دوران خدمت سربازي، حداكثر در 12 ماه فراهم است

تهران - ايرنا - مديركل امور فني بيمه‌ شدگان تامين ‌اجتماعي گفت: امكان تقسيط حق بيمه دوران خدمت سربازي، حداكثر در 12 ماه فراهم است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، سيروس نصيري افزود: در صورتي كه بيمه شده قادر به پرداخت يكجاي حق بيمه دوران خدمت سربازي نباشد، مي تواند نسبت به ارائه درخواست تقسيط بدهي اقدام كند كه در اين حالت واحد اجرايي باتوجه به ميزان بدهي و ساير ملاحظات، حق‌بيمه متعلقه را حداكثر در 12 قسط ماهانه تقسيط خواهد شد.
وي تصريح كرد: در صورت پرداخت تقسيط حق بيمه دوران خدمت سربازي، متقاضي ملزم به پرداخت در زمان هاي تعيين شده است.
به گزارش سازمان تامين اجتماعي ، نصيري اظهار كرد: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30 فروردين سال 1383 و قانون استفساريه قانون ياد شده مصوب 28 خرداد سال 1385 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب هشتم تيرماه 1384 هيات ‌وزيران، احتساب مدت خدمت نظام وظيفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمام مشمولين قانون تامين ‌اجتماعي با دارا بودن شرايط مقرر قانوني امكان‌پذير است.
نصيري افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بيمه‌پردازي در زمان ارائه تقاضا و داشتن 2 سال سابقه حق‌بيمه نزد سازمان و همچنين پرداخت حق‌بيمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده سه آيين‌ نامه اجرايي ياد شده به نسبت هفت ‌سي‌ ام سهم بيمه ‌شده و بيست‌ و سه سي ‌ام سهم دولت است.
مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي گفت: مهلت پرداخت حق‌بيمه درصورت پرداخت يك‌جا، حداكثر تا پايان ماه بعد از تسليم اعلاميه بدهي است.
وي خاطرنشان كرد: در هرحال پذيرش سوابق موردنظر و بهره‌مندي از مزاياي قانوني آن نزد سازمان تامين ‌اجتماعي منوط به پرداخت كامل حق‌بيمه در مهلت‌هاي تعيين شده خواهد بود. در غير اين صورت احتساب سوابق ياد شده براساس تقاضاي دوباره و تجديد محاسبه حق‌بيمه با رعايت ضوابط مربوطه ميسر است.
اجتمام**7268**1776

سرخط اخبار جامعه