مديرپايگاه هاي ميراث فرهنگي:ميدان جهاني امام، پيشاني اصفهان و ايران است

اصفهان-ايرنا-مدير پايگاه هاي ميراث فرهنگي گفت: ميدان امام بعنوان يكي از جاذبه هاي ميراث جهاني، پيشاني اصفهان و كشور است و بايد به آن توجه ويژه شود.

به گزارش ايرنا از مركز اطلاع رساني پايگاه هاي ميراث جهاني استان اصفهان، فرهاد عزيزي روز چهارشنبه در سومين جلسه كميته راهبردي پايگاه نقش جهان در اصفهان افزود: با توجه به قابليت ميدان امام بايد به پروژه هاي اين ميراث جهاني نگاهي ويژه تر انجام شود.
وي گفت: ميدان امام با توجه به گردشگرپذير بودن نيازمند همكاري ارگان هاي مربوطه است و سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري مي تواند در اين زمينه كمك قابل توجهي انجام هد.
وي همچنين ارائه نقشه مديريتي در ميدان امام،نصب تابلوهاي اطلاع رساني چند زبانه در كنار هر اثر تاريخي و نصب سيستم صوتي را از ديگر نيازهاي اين پايگاه اعلام كرد.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان نيز گفت: با توجه به اولويت بندي صورت گرفته در مدت يك سال اقدامات ارزشمندي در باره پروژه هاي عمارت عالي قاپو و گنبد مسجد امام صورت گرفت.
فريدون اله ياري، استحكام بخشي ستون هاي ايوان عمارت عالي قاپو، تزئينات سقف و ديوارها و به نيمه رسيدن مرمت گنبد مسجد امام را از اقدامات ارزشمندي دانست كه در فضاي مجموعه ميدان امام در يكسال گذشته صورت گرفته است.
وي همچنين پروژه در دست اقدام كف سازي ميدان امام را از پروژه هاي مشاركتي فعال عنوان كرد و افزود: اين پروژه به صورت مشاركتي با سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري در حال انجام است.
مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان هم با تاكيد بر توجه ويژه به بافت هاي ميراث جهاني گفت: ميدان امام اصفهان نيازمند يك گروه اماني براي مرمت پروژه هاي اضطراري است .
حسين جعفري ادامه داد: با تشكيل تيم اماني در ميدان مي توان با مرمت موارد جزئي بطور مستمر از تخريب هاي بزرگتر جلوگيري كرد.
وي با اعلام آمادگي براي همكاري با اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان و پايگاه نقش جهان بمنظور ساماندهي پروژه هاي ميدان امام گفت: اين سازمان آمادگي دارد تا در نصب تابلوهاي معرفي ميدان امام و نورپردازي، با پايگاه نقش جهان همكاري كند.
مدير پايگاه نقش جهان اصفهان نيز گفت: سال گذشته عمليات استحكام بخشي سه ستون از 16 ستون ايوان عالي قاپو، تزئينات سقف و ديوار ايوان عالي قاپو، ترميم دو ترك گنبد مسجد امام و آماده سازي براي ترميم دو ترك ديگر از پروژه هاي اولويت دار ميدان امام بود كه به اتمام رسيد.
فريبا خطابخش همچنين استحكام بخشي ديوارهاي پروژه زورخانه در جنب مسجد شيخ لطف الله، تعويض ناودان هاي عمارت عالي قاپو و همسان سازي ناودان ها با بنا ، نصب تابلوهاي اطلاع رساني و سيستم صوتي در عمارت عالي قاپو ، مرمت ديوار كاهگلي حياط پيشاهنگي عمارت عالي قاپو و كف سازي ميدان نقش جهان با مشاركت سازمان نوسازي و بهسازي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در ميدان امام در سال گذشته ذكر كرد.
در اين نشست همچنين در باره طرح بدنه سازي ميدان امام اصفهان در محوطه خيابان سپه و خيابان حافظ تبادل نظر شد و پيمانكار پروژه كف سازي ميدان امام نيز با ارائه گزارشي از چگونگي روند كف سازي ميدان در زمينه مراحل اجراي اين پروژه توضيحاتي ارائه كرد.
سومين جلسه كميته راهبردي ميدان امام اصفهان با حضور مدير پايگاه هاي كشور ، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان،اساتيد دانشگاه هاي هنر و مديران پايگاه هاي جهاني استان اصفهان برگزار شد.
ميدان نقش جهان يا ميدان امام، ميدان مركزي شهر اصفهان است كه در قلب مجموعه تاريخي نقش جهان قرار دارد.
بناهاي تاريخي موجود در چهار طرف ميدان شامل عالي ‌قاپو، مسجد امام، مسجد شيخ لطف‌الله و سردر قيصريه است.
علاوه بر اين بناها 200 حجره دو طبقه نيز پيرامون ميدان واقع شده كه جايگاه عرضهٔ صنايع دستي اصفهان است.
ميدان امام در هشتم بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملي ايران ثبت شد و در ارديبهشت ۱۳۵۸ به شماره ۱۱۵ جزو نخستين آثار ايراني بود كه بعنوان ميراث جهاني يونسكو نيز به ثبت جهاني رسيد.
د/6027/7141 / 1539