بازديد هيات ديپلماتيك از مراكز بهداشتي و آموزشي افاغنه در كرمان

كرمان - ايرنا - هيات ديپلماتيك و سازمان هاي بين المللي مستقر در ايران در ادامه سفر به استان كرمان از مراكز بهداشتي و آموزشي اتباع افغان در شهرستان كرمان بازديد كردند.

به گزارش ايرنا مدير گروه بيماريهاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان عصر سه شنبه در حاشيه بازديد اين هيات از مركز تسهيلات زايمان در شهر زنگي آباد از توابع شهرستان كرمان گفت: مشكل عمده در مسير ارائه خدمات درماني به افاغنه، تمايل آنها به زايمان در منزل است.
مهدي شفيعي افزود: وسعت زياد مناطق افغان نشين و زايمان هاي متعدد آنها موجب ايجاد نگراني در حوزه سلامت مادر و نوزاد شده بود.
وي بيان كرد: مركز تسهيلات زايمان به گونه اي طراحي شده كه مركزيت منطقه را داشته باشد و به خوبي بتواند به مادران باردار افغان خدمات ارائه كند.
وي با اشاره به اينكه زايمان در اين مركز به صورت رايگان انجام مي شود گفت: تلاش مي شود كه زايمان هاي اتباع خارجي در منزل كاهش يابد.
مدير گروه بيماريهاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان عنوان كرد: پرسنل مركز تشكيلات زايماني از ابتدايي ترين ماههاي بارداري، زنان باردار را ترغيب مي كنند كه زايمان خود را در اين مركز انجام دهند.
وي گفت: اكثر مراجعه كنندگان به اين مركز، زماني مراجعه مي كنند كه در وضعيت بحراني هستند و بايد به مركز بيمارستاني اعزام شوند.
شفيعي اظهار كرد: يك بخش اورژانس با دو آمبولانس مجهز به صورت 24 ساعت در كنار اين مركز وجود دارد تا در اسرع وقت اقدام به اعزام بيماران به مركز درماني كنند.
وي افزود: تشكيلات سازماني با كمك كميسارياي عالي پناهندگان و نيروهاي فعال در اين مركز براي نگهداري تجهيزات اقدام مي كند.
وي وجود بهبخش ها را يكي از نقاط مثبت اين مركز دانست و گفت: بهبخش ها كساني هستند كه از بين اتباع خارجي انتخاب شدند و پس از طي دوره هاي آمورشي در حوزه ارتقاء سلامت مادران و نوزادان گام بر مي دارند.
به گفته وي طي ماه گذشته 14 زايمان در اين مركز انجام شده است.
رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه چترود نيز در حاشيه اين بازديد گفت: جمعيت دانش آموزي چترود حدود پنج هزار نفر است كه از اين تعداد يك پنجم از اتباع خارجي هستند.
ناصر شاه حسيني ادامه داد: در ارائه خدمات آموزشي، تربيتي و بهداشتي هيچ تفاوتي بين دانش آموزان ايراني و اتباع خارجه وجود ندارد.
هيات ديپلماتيك و سازمان هاي بين المللي ميم ايران همچنين از مركز بهداشت دشت زحمتكشان و مدرسه مختلط محمد رسول الله (ص) اين منطقه بازديد كردند.
اين هيات متشكل از نمايندگان سازمان هاي بين المللي مستقر در ايران و سفرا و نمايندگان كشورهاي مختلف هستند كه ديشب (دوشنبه) وارد كرمان شدند و از وضعيت سكونت اتباع خارجي در اين منطقه نيز ديدن كرد.
ديپلمات ها همچنين صبح امروز - سه شنبه - به شهرستان بردسير رفتند و خدمات آموزشي و بهداشتي در مهمانشهر اين شهرستان را از نزديك بررسي كردند.
بيش از 300 هزار تبعه و مهاجر خارجي در استان كرمان حضور دارند.
7440/3028**1565