همكاري ايران و نخجوان در زمينه حوادث غيرمترقبه بررسي شد

باكو – ايرنا – چشم انداز همكاري هاي ايران و جمهوري خودمختار نخجوان در زمينه حوادث غيرمترقبه و مواقع بحراني روز سه شنبه در ديدار منصور آيرم سركنسول كشورمان در نخجوان و شامي عبدالله يف وزير حوادث غيرمترقبه جمهوري خودمختار نخجوان بررسي شد .

به گزارش ايرنا به نقل از سركنسولگري كشورمان در نخجوان، وزير حوادث غير مترقبه جمهوري خودمختار نخجوان در اين ديدار به سابقه سفر خود به ايران و اسناد همكاري امضاء شده بين ايران و جمهوري آذربايجان در زمينه حوادث غير مترقبه اشاره كرد و گفت بدليل نزديكي ايران و نخجوان به يكديگر و قرار داشتن در يك منطقه جغرافيايي، در مواقع بروز حوادث طبيعي دو طرف تحت تاثير قرار خواهند گرفت و اين موضوع علاوه بر مسائل انساني، لزوم همكاري بين دو كشور را بيشتر كرده است.
وي ضمن اشاره به ارسال كمكهاي انساني در زمان وقوع زلزله چند سال پيش در برخي شهرهاي استان آذربايجان شرقي، از توسعه همكاريهاي بين ايران و نخجوان استقبال كرد.
منصور آيرم نيز ضمن اشاره به يادداشت تفاهم و موافقتنامه امضاء شده بين ايران و جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري در زمينه حوادث غير مترقبه گفت، يادداشت تفاهم همكاري در مديريت شرايط اضطراري بين وزارت كشور ايران و وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري آذربايجان در فروردين 1393 در تهران امضاء شده كه همكاري در بخشهاي تبادل اطلاعات، مبادله كارشناس و متخصص، برگزاري دوره هاي آموزشي و افزايش آمادگي براي مقابله با حوادث احتمالي را مورد توجه قرار داده است.
سركنسول كشورمان همچنين امضاي موافقتنامه همكاري بين ايران و جمهوري آذربايجان در خصوص پيشگيري، محدود سازي و رفع پيامدهاي شرايط اضطراري در اسفند سال 1394در تهران را ياد آور شد و گفت اين دو سند زمينه را براي همكاري فيمابين فراهم كرده است.
منصور آيرم در ادامه ضمن بحث در خصوص فعاليت نهادهاي مسئول در زمان بروز حوادث غير مترقبه در كشورمان گفت، ستاد مديريت بحران مسوليت مديريت حوادث غير مترقبه را در ايران بر عهده دارد و اين ستاد در سطح كشوري و استاني و حتي سطوح شهرستانها حضور داشته كه در صورت برقراري ارتباط بين وزارت حوادث غير مترقبه نخجوان و سازمان مديريت بحران استانهاي مرزي ايران طرفين مي توانند از تجربيات يكديگر در اين زمينه استفاده كنند.
وي همچنين در خصوص امكان تامين وسايل امداد و نجات و نيروگاههاي خورشيدي پرتابل توسط شركتهاي ايراني براي استفاده در مواقع بحران در نخجوان اعلام آمادگي كرد .
خاورم ** 337**1565