ساخت نمونه صنعتي برخي از قطعات سيستم رانش واگن هاي مترو

تهران - ايرنا - رييس جهاد دانشگاهي با اشاره به اينكه طرح سيستم رانش واگن هاي مترو در مدل آزمايشگاهي جواب داده است، گفت: با تلاش محققان جهاد دانشگاهي، نمونه صنعتي برخي از قطعات اين سيستم ساخته شده است.

قرارداد همكاري ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و جهاد دانشگاهي به منظور دستيابي به دانش فني سيستم هاي رانش واگن هاي مترو شهري در سال 1391 به امضا رسيد.اين قرارداد با هدف دستيابي به دانش فني ساخت تجهيزات ريلي بومي به ويژه خودكفايي در ساخت و توليد سيستم هاي رانش الكتريكي واگن هاي مورد نياز مترو شهري با بهره مندي از ظرفيتها و توانمندي هاي موجود در دانشگاه ها و مراكز فعال منعقد شده است.
حميدرضا طيبي روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگارعلمي ايرنا اظهار اميدواري كرد با سعي و تلاش محققان اين مجموعه سيستم رانش واگن هاي مترو تا پايان امسال بطور كامل ساخته و پس از آزمايش مورد استفاده قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه براي اجرايي شدن اين موضوع، پروژه اي با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تعريف كرديم، اظهار كرد: يكي از موضوعات مهمي كه از سال هاي گذشته در اين مجموعه آغاز و اميدواريم آن را امسال به اتمام برسانيم، موضوع سيستم رانش واگن هاي مترو است.
رييس جهاد دانشگاهي، توسعه خطوط مترو را عامل مهمي در كاهش استفاده از خودروها و درنتيجه آلودگي كمتر دانست وگفت: محققان ما در تلاش هستند تا سيستم رانش واگن هاي مترو كه بخش هايتكي در توسعه خطوط مترو است را در ايران بسازند.
طيبي تاكيد كرد كه اين كار سبب سرعت بخشيدن به توليد واگن هاي مترو و در نتيجه توسعه خطوط متروي كشور خواهد شد و اميدواريم از با اجرايي شدن اين طرح شاهد استفاده كمتر از ماشين و كاهش الودگي در هم شهرهاي كشور باشيم.

** به دنبال تامين دستگاه هاي زباله سوز هستيم
وي يكي ديگر از موضوعات مهم در حال پيگيري را تامين دستگاه هاي زباله سوز اعلام كرد و گفت: به دنبال تامين دستگاه هاي زباله سوز هستيم. موضوع زباله سوزها مدتي زيادي در كشور مطرح شده و اكثر شهرها به دنبال استفاده از اين دستگاه ها هستند.
طيبي با اشاره به اينكه خريد دستگاه هاي زباله سوزها را بايد تجميع كنيم، گفت: بايد از يك شركت معتبر خارجي اين دستگاه ها خريداري كرده و جهاد دانشگاهي هم مسئول انتقال تكنولوژي آنها باشد.
رييس جهاددانشگاهي ادامه داد كه اين موضوع رااز طريق وزارت كشور درحال پيگيري هستيم تا اين طرح به نتيجه مطلوب برسد و شاهد رفع اين معضل باشيم.
علمي ** 1201 **1440