100 درصد جمعيت شهري چهارمحال و بختياري از آب آشاميدني سالم برخوردار است

شهركرد – ايرنا – مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري گفت: 100 درصد جمعيت شهري استان از آب آشاميدني سالم برخوردار است.

به گزارش ايرنا، قدرت الله بيگلري، روز پنجشنبه، در نشست بررسي طرح هاي چهارمحال و بختياري در بخش هاي آب و كشاورزي، با حضور معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تعداي از مسوولان ملي اظهار داشت: اكنون افزون بر 583 هزار نفر در 40 شهر استان به وسيله 221 هزار و 410 انشعاب، از آب آشاميدني سالم استفاده مي كنند.
وي طور خطوط انتقال آب چهارمحال و بختياري را 335 كيلومتر اعلام و تأكيد كرد: يك هزار و 621 كيلومتر شبكه توزيع آب نيز در شهرهاي استان وجود دارد.
بيگلري تعداد چاه هاي مربوط به تأمين اب شهرهاي چهارمحال وب ختياري را 182 حلقه برشمرد و افزود: از اين تعداد 134 حلقه فعال و 48 حلقه خشك شده است.
وي به برخورداري 311 هزار نفر در هشت شهر چهارمحال و بختياري از خدمات جمع آوري فاضلاب اشاره و تصريح كرد: اين ميزان 53 درصد كل جمعيت شهري استان است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود 116 هزار و 488 انشعاب جمع آوري فاضلاب در استان بيان داشت: طول خطوط انتقال فاضلاب اين استان 85 كيلومتر و طول شبكه هاي جمع آوري فاضلاب يك هزار و 63 كيلومتر است.
وي اضافه كرد: شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري در سال گذشته 127 ميليارد و 710 ميليون ريال اعتبار جذب و هزينه كرد.
بيگلري عنوان داشت: تعداد 15 شهر اخذ تبصره سه و كمك هاي مردمي براي ايجاد و توسعه تأسيسات آب و فاضلاب، واگذاري عمليات بهره برداري و امور مشتكرين 10 شهر به طور كامل به بخش خصوصي، كاهش آب بدون درآمد از طريق اجراي اصلاح شبكه و نشت يابي و تعمير و نگهداري پيشگيرانه، خريد و نصب بيش از 40 دستگاه شير فشار شكن در شهرها به منظور كاهش هدرروي آب و افزايش عمر شبكه توزيع آب، انعقاد قرارداد BOT تصفيه خانه فاضلاب بلداجي، واگذاري نصب انشعابات آب و فاضلاب و حوادث شهرها به بخش خصوصي، انعقاد قرارداد هيدروپاور و توليد برق از خطوط انتقال آب، واگذاري بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب به بخش خصوصي، واگذاري خدمات مشتركين به دفاتر پيشخوان خدمات دولت، كنترل و پايش تأسيسات آب آشاميدني در شش شهر استان از طريق سامانه تله متري از مهمترين برنامه هاي شركت اب و فاضلاب شهري در راستاي تحقق اهداف سال است.
وي، به مشاركت مردم چهارمحال و بختياري براي اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب در شهرهاي استان اشاره و اظهار كرد: براي شهرك فرهنگيان فارسان هر مشترك 10 ميليون ريال، شهر گندمان هر مشترك هشت ميليون ريال، شهر گوجان هر مشترك 10 ميليون ريال، شهر نقنه هر انشعاب آب خانگي 500 هزار ريال، فاضلاب خانگي به ازاي هر واحد 400 هزار ريال و غيرخانگي به ازاي هر متر مكعب 50 هزار ريال، شهر بروجن به ازاي هر واحد انشعاب آب خانگي يك ميليون ريال و به ازاي هر واحد فاضلاب خانگي 500 هزار ريال، شهر سفيددشت هر مشترك 20 ميليون ريال، شهر اردل هر مشترك 10 ميليون ريال، شهر ناغان هر مشترك 12 ميليون ريال، باباحيدر هر مشترك 12 ميليون ريال، شهركرد ساختمان هاي داراي پروانه تا سه واحد 10 درصد حق انشعاب آب و فاضلاب، پردنجان هر مشترك يك ميليون ريال، گهرو هر مشترك 10 ميليون ريال و دستنا هر مشترك 10 ميليون ريال براي اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب مشاركت كرده اند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري ادامه داد: اكنون هفت طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي 28 تا 83 درصد، مربوط به شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در شهرهاي استان فعال است.
وي بيان كرد: با تكميل اين طرح ها 39 هزار و 900 متر مكعب در شبانه روز به ظرفيت تصفيه خانه ها و 284 كيلومتر به ظرفيت شبكه هاي فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري افزوده مي شود.
بيگلري يادآور شد: تسريع در اجرا و تكميل پروژه انتقال آب بن - بروجن با توجه به كاهش منابع زيرزميني آب، تأمين آب آشاميدني از منابع آب زيرزميني، كاهش بارندگي، پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني، افزايش غلظت نيترات، خشكسالي هاي اخير و كمبود پراكندگي بارش از مهمترين مشكلات چهارمحال وبختياري در حوزه آب و فاضلاب شهري به شمار مي رود.
وي عنوان كرد: افزايش كدورت آب چشمه كوهرنگ به دليل افزايش درجه حرارت و تبديل فرايند بارش از برف به باران، هدرروي سالانه دو ميليون متر مكعب آب در اين طرح، نياز 300 ميليارد ريالي براي پكيج هاي تصفيه آب به منظور كاهش كدورت آن، بالا بودن قيمت تمام شده به دليل كوهستاني بودن، مصرف انرژي زياد به دليل پمپاژهاي چند مرحله اي، فرسودگي بخش قابل توجهي از شبكه هاي آبرساني و كمبود اعتبار براي اصلاح شبكه هاي آب از چالش هاي شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري است.
به گزارش ايرنا ،چهارمحال و بختياري بيش از 900هزار نفر جمعيت دارد كه بيش از 58درصد جمعيت استان در مناطق شهري سكونت دارد.
2097/7362