نيمي از پروژه هاي عمراني در دست اجراي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر امسال به بهره برداري مي رسد

زاهدان - ايرنا - معاون توسعه و مديريت منابع دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر گفت: نيمي از پروژه هاي عمراني در دست اجراي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر امسال به بهره برداري مي رسد.

به گزارش ايرنا، احمد بامري روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از پروژه هاي عمراني در حال احداث حوزه اين دانشكده گفت: هم اينك 155پروژه از سوي اين دانشكده در دست اجراست كه نيمي از آنها در سال جاري به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: اجراي طرح تحول نظام سلامت تحولات خوبي در حوزه دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر رقم زده است به طوري كه با اختصاص 590 ميليارد ريال اعتبار 155 پروژه با 60 هزار متر مربع در حوزه اين دانشكده در دست اجراست.
وي پروژه هاي در حال احداث حوزه دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر را شامل مراكز درمان بستر، مراكز بهداشتي درماني روستايي، خانه بهداشت، پايگاه اورژانس، تسهيلات زايمان روستايي، بلوك زايمان در بيمارستان هاي تحت پوشش، بخش سوختگي و سوانح و توسعه اورژانس بيمارستان خاتم الانبياء (ص)، كلينيك ويژه و مركز تشخيص و غربالگري سرطان ذكر كرد و اظهار داشت: با بهره برداري از اين پروژه ها شاهد خدمات بهتر به مردم منطقه در بخش بهداشت و درمان خواهيم بود.
7314/8006 / 6081