زماني قمي: كاهش آلودگي هواي اراك به اراده، پشتكارو برنامه نياز دارد

اراك - ايرنا - استاندار استان مركزي گفت: براي حل موضوع چندين ساله كاهش آلودگي هواي كلانشهر اراك به اراده، پشتكار، اعتبار و برنامه نياز است و تا همه اين موارد كنار يكديگر نباشند اقدامات لازم به نحو مطلوب انجام نخواهد شد.

محمود زماني قمي روزسه شنبه دركارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي كلانشهر اراك افزود: مصوبات دولت براي كاهش آلودگي هواي اراك از سال 1386 تاكنون كاملا مشخص است كه با بررسي اقدامات انجام شده در اين سال ها و علت يابي عدم اجراي مصوبات و كارهايي كه از اين پس بايد انجام شود، مسئولان ذيربط همكاري و تعامل لازم با يكديگر را براي رفع مشكلات فرارو بيش از گذشته داشته باشند.
وي بيان كرد: سوخت مازوت در نيروگاه شازند گرچه آثار زيان بار خود را داشته، اما جايگزيني آن با گاز مايع تاثيرات مثبتي در روند كاهش آلودگي شهر اراك و تعداد روزهاي آلاينده سال گذاشته و تبديل سوخت كوره هاي آجرپزي محمديه از مازوت به گاز نيز در اين كاهش آلايندگي موثر بوده است.
زماني قمي با تاكيد براينكه نمي توان در فضاي غبارآلود كار كرد، گفت: تصميم گيري براي انتقال صنوف آلاينده از اراك بسيار ستودني است و از همين رهگذر بايد پروسه تعيين تكليف قيمت زمين مربوطه و رفتن تدريجي صنوف آلاينده به مكان جديد هرچه زودتر و به صورت منطقي انجام شود.
وي افزود: مصوبه افزايش ميزان فضاي سبز اراك به يك هزار هكتار در سال 86 همچنان از اولويت هاي كارهاي شهرداري است و بايد براي تحقق آن بيش از پيش بكوشد.
استانداراستان مركزي گفت: كارشناسان معتقدند كه بخش زيادي از آلودگي شهر اراك ناشي از تردد خودروهاي سنگين از داخل شهر است كه با تامين اعتبار حدود 550 ميليارد ريالي اجراي طرح كنارگذر شمال اراك و تسريع در روند اجرايي آن، سهم زيادي از اين آلودگي ها برطرف خواهد شد.
زماني قمي در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: در همه جلسات بايد انتقاد و نقد وجود داشته باشد ، اما مرز ميان انتقاد و جدل كه اثرات تخريبي دارد بايد رعايت شود.
وي گفت: به استناد برخي شنيده ها؛ بسياري از مطالب عليه دولت تدبير و اميد به سفارش عده اي از افراد بااهداف خاص صورت مي گيرد، به آنان گفته مي شود برويد اين مطلب را بگوئيد و يا در برخي روزنامه ها بنويسيد، اما با توجه به هوشياري افكار عمومي، نتايج اين گونه اقدامات كاملا مشخص است.
وي افزود: كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك از جمله كارگروه هاي داراي مباحث چالشي است و نبايد بر سر مسائل موهوم جدل داشته باشيم بلكه بايد با روشن شدن ابعاد مسائل، جلسات اين كارگروه به صورت برنامه محور به پيش برود و سهم هر كدام از دستگاه ها معلوم شود.
استانداراستان مركزي با اشاره به اينكه ژاپني ها با آن دقت بالا معتقدند؛ اگر از هر يكصد مذاكره تنها يك مذاكره به نتيجه برسد، موفقيت حاصل شده است ، گفت: ازابتداي امسال در حال پمپاژ اميد در جامعه هستيم ، اما عده اي نتايج مذاكرات و برجام را زيرسوال مي برند.
زماني قمي افزود: هر كاري مقدمات و موخراتي دارد و اگر مذاكرات 5+1 انجام نمي شد و به ثمر نمي رسيد ؛ كشورمان هم اكنون براي صادركردن روزانه دو ميليون بشكه نفت و پرداخت حقوق كارمندان دولت در مضيقه بود.
وي بيان كرد: انقلاب اسلامي ايران پديده زنده اي است كه تحت رهبري هاي داهيانه مقام معظم رهبري هميشه راهش را پيدا كرده و همه گروه ها و جريانات نيز بايد در توفيقات روزافزون كشور نقش ارزنده خود را به نحو شايسته ايفا كنند.

*** دعواي 20 ساله ايرالكو و محيط زيست ظرف مدت شش ماه به تعامل سازنده تبديل شد
مديرعامل شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) نيز گفت: دعواهاي بي حاصل 20 ساله محيط زيست و ايرالكو ظرف مدت شش ماه با درايت آقاي زماني قمي استاندار استان مركزي به راهكار و تعامل سازنده همه مجموعه هاي درگير تبديل شد.
مجيد پورعطار افزود: به رغم كمبود شديد نقدينگي؛ خط 3 احياء كه نصب آن 50 درصد پيشرفت كرده بود در بهمن ماه سال گذشته با بهينه سازي كامل اين خط و وصل به سامانه كنترل آلودگي ، در چند ماه اخير در مدار توليد قرار گرفت.
وي بيان كرد: قرارداد بهينه سازي و نوسازي خطوط 3 و 4 نيز با آمپراژ بالا توسط شركت چيني NFC با فرصتي يك ساله ، بهره پنج ساله و حدود پنج درصد تخفيف نسبت به گذشته ظرف مدت 1،5 سال انجام مي شود.
وي اظهاركرد: شركت ايرالكو با 50 سال قدمت و فعاليت ؛ اكنون علاوه بر توليد آلومينيوم، توانايي ايجاد كارخانه جديد يوم را دارد كه با محوريت دولت ؛ دو پروژه بزرگ ساخت كارخانه آلومينيوم در خراسان جنوبي و منطقه ويژه پارس در عسلويه در حال تنظيم قرارداد است.
مديرعامل شركت ايرالكو گفت: بهينه سازي و نوسازي خطوط 4 و 5 به مدت 1،5 سال طول مي كشد و با برنامه ريزي هاي انجام شده در تابستان امسال نيم خط ، در پائيز نيم خط و در زمستان نيم خط ديگر بطور كامل خارج مي شوند و در سال آينده كل خطوط 4 و 5 جمع آوري خواهد شد.
پورعطار ابرازاميدواري كرد: با تامين منابع مالي توسط سهامداران و يا تامين اعتبار حدود 80 ميليون دلاري از سوي صندوق ذخيره ارزي ؛ كارخانه آندسازي در منطقه خيرآباد اراك راه اندازي شود.
وي از مسئولان ذيربط درخواست كرد: براي خروج ايرالكو از بحران و مشكلات مالي ؛ اين شركت از ليست صنايع آلاينده خارج شود و با بخشودگي جرائم سال هاي گذشته و رونق محصولات توليدي در بورس ، جايگاه واقعي خود را در كشور پيدا كند.
پس از سخنان مديرعامل شركت ايرالكو ، فرايند تخريب و جمع آوري ديگ هاي قديمي و ساخت سالن هاي احيا و نيز كارخانه جديد 350 هزارتني توليد آلومينيوم و آندسازي در قالب تفاهم نامه اي با حضور نماينده شركت NFC چين در حضور استاندار استان مركزي و اعضاي كارگروه طرح جامع آلودگي هواي كلانشهر اراك در محل استانداري استان مركزي به امضا رسيد.
نماينده شركت NFC چين در اين جلسه گفت: جمع آوري، بهينه و نوسازي خطوط 4 و 5 ايرالكو ، احداث كارخانه آلومينيوم سازي جديد با آمپراژ بالا و ظرفيت 350 هزار تن در سال و نيز كارخانه آندسازي در منطقه خيرآباد ، از مفاد اين تفاهم نامه است.
وي با تاكيد بر اينكه ايرالكو بايد از خام فروشي محصولات توليدي خارج شود و به سمت صنايع پايين دستي برود، درخصوص قرارداد امضا شده ميان شركت هاي ايرالكو و NFC چين افزود: گرچه اين قرارداد كوچكي ميان اين دو شركت است، اما مي توان همكاري شركت هاي مذكور را در درازمدت توسعه بخشيد و دولت چين به ما اختيار داده است كه علاوه بر اجراي پروژه هاي مختلف در اراك، آمادگي خود براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف را اعلام كنيم.

*** طرح مباحث اقتصادي ايرالكو در جلسه كاهش آلودگي هوا، فرافكني اين شركت از آلايندگي است
نايب رئيس شبكه تشكل هاي محيط زيست خانه سازمان هاي مردم نهاد استان مركزي با تاكيد بر اينكه فعالان محيط زيست استان به دنبال راه جديدي هستند كه يك بار براي هميشه معضل آلودگي شهر اراك حل شود، گفت: طرح مباحث اقتصادي ايرالكو در جلسه كاهش آلودگي هوا، فرافكني اين شركت از سهم آلايندگي در هواي اين كلانشهر است.
حميد اخوان افزود: ايرالكو كه داعيه ساخت كارخانه آلومينيوم در خراسان جنوبي و عسلويه را دارد ، متاسفانه باامضاي قرارداد با شركت هاي چيني در اين جلسه نشان داد نه تنها به محيط زيست ضربه زده و به تعهدات زيست محيطي خود پايبند نيست، بلكه به مسائل اقتصادي كشور هم آسيب وارد آورده است.
وي بيان كرد: رفتارهاي آنان به گونه اي است كه هيچ نقشي در آلودگي هواي اراك نداشته و ندارند و مردم ؛ هواي اين كلانشهر را آلوده مي كنند.
وي اظهاركرد: آنان همچنين عرضه در بورس، تشويق به خاطر موفقيت ها ، نپرداختن عوارض آلايندگي، دريافت اعتبار جديد از صندوق ذخيره ارزي توسط رئيس جمهوري و غيره را هم مطالبه مي كنند.
اخوان هشدار داد: مبحث ايرالكو را ديگر در كارگروه كاهش آلودگي هواي استان مركزي ادامه نمي دهيم و از ساير مجاري و ديگر ظرفيت هاي قانوني و قضايي استفاده كرده و به عنوان يك تشكل مردمي مستقيما عليه شركت ايرالكو اقامه دعوي خواهيم كرد.
وي گفت: تجربه نشان داده پيگيري اجراي تعهدات ايرالكو از طريق كارگروه كاهش آلودگي هواي اراك موفقيت آميز نبوده و آخرين مورد در خصوص تعهد اين شركت براي بهسازي خطوط 4 و 5 و خارج كردن خطوط قديمي در آذرماه 94 نيز به مرحله اجرا در نيامد و هيچ تضميني براي ساير وعده هاي اين شركت وجود ندارد.

*** شهر اراك سال گذشته 37 روز ناسالم و 328 روز سالم را سپري كرد
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي نيز در جلسه كارگروه طرح جامع آلودگي هواي كلانشهر اراك گفت: شهر اراك سال گذشته 37 روز ناسالم و 328 روز سالم را سپري كرد.
حسينعلي ابراهيمي كارنامي، بيشترين تعداد روزهاي آلوده اراك طي سال گذشته را مربوط به ماه هاي آذر و دي و كمترين روزهاي آلوده را مربوط به ماه هاي مهر و بهمن اعلام كرد و افزود: در سال 93 نيز كلانشهر اراك 50 روز ناسالم را سپري كرد.
وي با اشاره به اينكه در فروردين ماه سال 95 هيچ روز آلوده اي در اراك گزارش نشده است، بيان كرد: مقايسه روزهاي آلوده اين كلانشهر در سال هاي 94 و 93 نشانگر كاهش 26 درصدي تعداد روزهاي آلوده در سال 94 بوده است.
وي اظهاركرد: شهر اراك از حيث آلودگي هوا بر اساس رتبه بندي اعلامي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ؛ پس از شهرهاي اهواز، اصفهان، تهران، كرج، مشهد و تبريز در مرتبه هفتم قرار گرفته است.
ابراهيمي كارنامي ، اتمام طرح گازرساني به كوره هاي آجرپزي منطقه محمديه ، ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي بالقوه آلاينده از جمله قير، عايق رطوبتي و غيره ، استفاده نيروگاه شازند صرفا از سوخت گاز و تعطيلي كليه فعاليت هاي عمراني و كارگاه هاي توليد آسفالت، ايزوگام ، شن و ماسه و نظير آن را از دلايل كاهش آلودگي هواي شهر اراك ذكر كرد.
وي گفت: هم اكنون چهار ايستگاه سنجش آلودگي هوا در اراك و در هر كدام از شهرهاي ساوه ، شازند و دليجان يك ايستگاه ؛ وضعيت آلايندگي اين شهرها را مورد سنجش قرار مي دهد.

*** معيار دقيقي از نظر علمي براي ميزان و سهم هركدام از صنايع آلاينده در اراك مشخص نشده است
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز در اين جلسه گفت: هنوز ثابت نشده كه آيا آلاينده هاي كلانشهر اراك؛ شركت ايرالكو، تالاب ميقان، نيروگاه، صنايع ديگر، خودروها و يا عوامل انساني است و از نظر علمي نيز معيار دقيقي براي ميزان و سهم هر كدام از صنايع آلاينده در اين كلانشهر مشخص نشده است.
دكتر حسن طاهراحمدي افزود: ريشه يابي علل و عوامل آلاينده هواي اراك از اولويت هاي برنامه اي و كاري دانشگاه علوم پزشكي به عنوان متولي سلامت جامعه است و براي همين منظور قرار است در قالب طرحي در 10 نقطه اراك هر سه روز يكبار براساس استانداردهاي EPA و WHO سهم هر واحد آلاينده به صورت كاملا علمي ظرف مدت يك سال بررسي ، سپس به دنبال درمان و ميزان هركدام از آنها با بيماري هاي مختلف در جامعه باشيم تا ديگر انگشت اتهام آلايندگي به سوي هيچ واحد صنعتي استان مركزي بدون استنادات گرفته نشود.
وي بيان كرد: در اجراي اين طرح 50 نفر از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اراك و چند نفر از اپيدميولوژيست ها ( همه گيرشناسان )و استادان دانشگاه تهران همكاري خواهند داشت.
طاهراحمدي از استانداراستان مركزي درخواست كرد: با حمايت هاي لازم و نيز تامين اعتبارات مورد نياز ، دانشگاه علوم پزشكي اراك را براي اجراي اين طرح ياري دهد.
گزارش شركت ايرالكو در خصوص بهينه سازي خطوط 4 و 5 احياي قديم ، گزارش اداره كل حفاظت محيط زيست استان در خصوص آخرين وضعيت آلودگي هواي كلانشهر اراك و مصوبات كارگروه در سال 94 ، گزارش اداره كل هواشناسي در خصوص آخرين وضعيت جوي استان و شناسايي و مكان يابي مناطق مستعد استقرار نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و گزارش دانشگاه علوم پزشكي اراك در خصوص اثرات آلودگي هوا بر سلامت شهروندان از موارد مطرح شده در كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي كلانشهر اراك بود.
در اين جلسه همچنين احياي تالاب ميقان و تعطيلي معدن و كارخانه سولفات سديم فعال در آن ، در اولويت قراردادن خروج سهم خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومي ، تامين تجهيزات محيط زيست استان براي پايش و نظارت بيشتر و تامين كامل گاز براي نيروگاه شازند تا از مصرف 95 درصد فعلي به صد در صد افزايش يابد ، از مهمترين مطالبات اين كارگروه از رئيس جمهوري در سفر قريب الوقوع به استان مركزي عنوان شد.
6066/6012