اروميه- ايرنا- رئيس شوراهاي حل اختلاف آذربايجان غربي از رهايي زنداني محكوم به اعدام از دار مجازات در اروميه خبر داد.

هادي صمدي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: يك نفر از زندانيان قتل عمد محكوم به اعدام محبوس در زندان مركزي اروميه، براي جلب رضايت اولياي دم از شوراي حل اختلاف تقاضاي ميانجيگري كرده بود.
وي اضافه كرد: در پي اين تقاضا اعضاي اين شورا با دعوت از اولياي دم، مقدمات انجام مذاكره هاي سازشي براي برقراري صلح و سازش را انجام داده و در روزهاي پاياني سال گذشته توانستند رضايت قطعي و بي قيد و شرط اين خانواده را دريافت كنند.
وي اظهار كرد: با عفو و گذشت صورت گرفته از سوي اولياي دم، محكوم به قصاص نفس از مجازات اعدام رهايي يافت و اين زنداني چند روز پيش به آغوش گرم خانواده بازگشت.
رئيس شوراهاي حل اختلاف آذربايجان غربي ادامه داد: يكي از مهمترين وظايف شوراهاي حل اختلاف، تلاش براي جلب رضايت اولياي دم براي رهايي زندانيان محكوم به قصاص داراي شرايط است كه در اين زمينه پيگيري هاي قابل توجهي كه در برخي موارد تا ماه ها ادامه مي يابد، صورت مي گيرد.
شوراهاي حل اختلاف از مراجع رسيدگي به دعاوي در كشور به شمار مي رود كه قانون اين شوراها در سال 87 به تصويب مجلس رسيده و اجرايي شده است.
تاكنون دهها نفر با وساطت شوراهاي حل اختلاف در آذربايجان غربي از طناب دار رهايي يافته اند.
8137/1905

سرخط اخبار استان‌ها