بيش از 11 ميليارد ريال زكات در بوكان جمع آوري شد

مهاباد- ايرنا- مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بوكان گفت: سال گذشته 11 ميليارد و 767 ميليون ريال زكات براي كمك به نيازمندان اين شهرستان جمع آوري شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حسين فتحي در جلسه شوراي زكات اين شهرستان افزود: اين ميزان زكات كه توسط مردم خير شهر، روستائيان و كشاورزان پرداخت شده، براي نيازمندان و كارهاي عامل المنفعه هزينه شده است.
وي با بيان اينكه ميزان زكات جمع اوري شده در بوكان نسبت به سال قبل از آن 24 درصد افزايش يافته است، گفت: هم اكنون كميته امداد امام خميني(ره) بوكان با بهره گيري از 125 رابط و عامل زكات، پنج نفر مبلغ و روحاني اقدام جمع آوري و تبليغ براي احياي فريضه زكات در دو بخش سيمينه و مركزي بوكان مي كند.
فتحي در خصوص مشاركت مردم در امر كمك رساني آنها از طريق صندوق صدقات شهرستان بوكان اضافه كرد: براي جمع آوري كمك هاي مردمي نيز پنج هزار و 867 صندوق صدقات كوچك، متوسط و بزرگ در منازل، مغازه ها، مراكز دولتي و معابر عمومي قرار گرفته است.
دبير زكات بوكان ادامه داد: از اين تعداد صندوق صدقات بيش از يك ميليارد و 960 ميليون ريال كمك هاي نقدي جمع آوري شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزايش داشته است.
مدير كميته امداد امام خميني (ره) بوكان گفت: مبلغ جمع آوري شده جهت ياري رساندن به نيازمندان واقعي و براي كمك به معيشت بيش از چهار هزار و 276 خانوار تحت پوشش و همچنين هزينه هاي تحصيلي و آموزشي بيش از يك هزار نفر دانش آموز و دانشجو و بخش درمان مددجويان هزينه شده است.
در اين جلسه امام جمعه بوكان نيز با اشاره به اهميت زكات در دين مبين اسلام گفت: زكات باعث پاكي مال فرد مسلمان شده و فقرا را از فقر و بدبختي نجات مي دهد.
ماموستا عبدالرحمان خليفه زاده از زكات به عنوان پل ارتباطي بين فقرا و اغنياء ياد كرد و افزود: زكات از ويژگي هاي فرد مسلمان است كه اجراي آن عدالت اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
در شهرستان بوكان با 225 هزار نفر جمعيت، بيش از چهار هزار خانوار تحت حمايت كميته امداد امام(ره) قرار دارند.
7510/6185/1905